Trzeci dzień wizyty „Ad limina”

Anna Artymiak (Watykan)

Trzeci dzień wizyty biskupów ?ad limina Apostolorum?

Mszą św. w Bazylice Matki Bożej Większej oraz porannym spotkaniem w Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego rozpoczął się trzeci dzień wizyty ad Limina Apostolorum biskupów lubelskich. Wczoraj ze względu na niedzielę nie były zaplanowane żadne większe spotkania. Zainteresowani biskupi od Watykanu mogli uczestniczyć we Mszy z Papieżem Franciszkiem w Bazylice św. Piotra.

W Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wraz z pozostałymi hierarchami wchodzącymi w skład grupy B biskupi lubelscy zostali przyjęci przez sekretarza Dykasterium, Ks. Abp. José Rodrígueza Carballo, pochodzącego z Hiszpanii franciszkanina z Zakonu Braci Mniejszych, który pastuje stanowisko od kwietnia zeszłego roku, a pracę dla Stolicy Apostolskiej rozpoczął jeszcze za pontyfikatu bł. Jana Pawła II w 2004 roku. Grupa B jest pierwszą grupą polskich biskupów przyjętą w Kongregacji, dwie pozostałe omówią sprawy osób konsekrowanych jutro i w czwartek.

Po spotkaniu z biskupami, które trwało ok. 1,5 godziny, Ks. Abp. Sekretarz podzielił się z Archidecezją Lubelską swoimi spostrzeżeniami, rozpoczynając od pozdrowień dla czytelników:

?Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy będą czytać moje słowa. Kocham Polskę. Jestem bratem mniejszym, a u Was jest wielu franciszkanów, stąd wielokrotnie odwiedziłem Wasz kraj i znam bardzo dobrze Waszą sytuację. Znam również bardzo dobrze witalność zarówno Kościoła, jak i życia zakonnego w Polsce. I za to Bogu dziękuję!?

Następnie Ks. Arcybiskup podkreślił braterski klimat jak towarzyszył spotkaniu: ?Biskupi wypowiadali się z dużą otwartością i w klimacie braterstwa, także my ze strony naszej Kongregacji. Podkreśliliśmy znaczenie osób konsekrowanych w Polsce. Dzięki Bogu jest ich wiele zarówno w zgromadzeniach wiekowych, jak i w nowych formach życia apostolskiego. Zrobiła na nas wrażenie na przykład obecność wdów i dziewic konsekrowanych. Następnie podkreśliliśmy współudział, jaki biorą osoby konsekrowane w posłudze duszpasterskiej nie tylko w parafiach, ale również w katechezie. To jest bardzo istotne. Także siostry zakonne i osoby konsekrowane. Kolejnym tematem poruszonym było docenienie obecności zagranicą wielu zakonników i osób konsekrowanych z Polski, którzy na chwilę obecną stanowią dużą liczbę, co wyraża wymiar eklezjalny współpracy.?

Przy docenieniu wkładu zakonników i zakonnic oraz osób konsekrowanych z Polski, podczas porannego spotkania w Kongregacji nie zabrakło również dyskusji nad wyzwaniami i trudnościami przed jakimi stoją dziś zgromadzenia zakonne i instytuty życia apostolskiego. ?Naturalnie rozmawialiśmy ? podkreślił Arcybiskup Carballo ? na temat wyzwań, którymi są: wzajemny wzrost wspólnoty pomiędzy biskupami i zakonnikami, zakonnikami i biskupami. Mówiliśmy o konieczności formacji duchowej odpowiadającej naszym czasom, jak również o wyzwaniu przed jakimi stoją zakonnicy i zakonnice wraz ze zmniejszającymi się powołaniami. Podjęliśmy te temat, gdyż już teraz zaczyna się odczuwać brak powołań.?

Spotkanie z pierwszą grupą biskupów polskich zakończyła rozmowa o dokumentach, nad którymi pracują Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w przygotowaniu na rok 2015, który zgodnie z decyzją Papieża Franciszka będzie poświęcony życiu konsekrowanemu. ?Biskupi zadeklarowali chęć włączenia się w przygotowania. My się z tego bardzo cieszymy. Arcybiskup Sekretarz Dykasterium docenił chęć współudziału w organizację i obchody specjalnego roku. ?Biskupi dołączą się ? powiedział ? do programu obchodów, które zostaną przez nas przygotowane. Już myślimy nad spotkaniem z formatorami, młodymi zakonnikami i zakonnicami, a także międzynarodowym kongresem życia konsekrowanego. Następnie ja w niedługim czasie udam się do Polski, by spotkać się z mniszkami klauzorwymi, a także niektórymi biskupami, by kontynuować rozmowę już na miejscu w Polsce, o tym co możemy wspólnie przygotować na rok 2015. Podsumowując, muszę powiedzieć, że było to naprawdę spotkanie Kościoła powszechnego.?

Wieczorem abp Stanisław Budzik razem z grupą biskupów przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Ks. Kard. Stanisława Dziwisza zostali przyjęci w Sekretariacie Stanu.

Cechą charakterystyczną wizyty ad Limina Apostolorum jest jej wymiar pielgrzymkowy, stąd oprócz audiencji prywatnej i ogólnej dla wszystkich przybyłych u Papieża na Watykanie oraz spotkaniami roboczymi w Kongregacjach i Papieskich Radach, biskupi odwiedzają Bazyliki, gdzie wspólnie odprawiają Mszę św. Dziś rano odprawili ją w Kaplicy Matki Bożej Salus Populi Romani, Patronki Rzymu. Jutro o 8 rano zostanie odprawiona w Kaplicy św. Sebastiana, gdzie mieści się grób bł. Jana Pawła II, będzie to ostatnia tak liczna Msza św. z udziałem polskich biskupów przed kanonizacją Papieża Rodaka.ad Limina Apostolorum

Print Friendly, PDF & Email