Ad limina Apostolorum – Dzień pierwszy

 

Lublin. Lubelscy biskupi już na Watykanie

Od spotkania w Kongregacji Wychowania Katolickiego, rozpoczęła się wizyta ad Limina Apostolorum biskupów lubelskich wchodzących w skład grupy B, której przewodniczy ks. kard. Stanisław  Dziwisz. Spotkanie z pierwszą grupą polskich biskupów odbyło się rano i trwało ponad godzinę, prowadził je prefekt Kongregacji, ks. kard. Zenon Grocholewski. Uczestniczyli w nim także podsekretarz dykasterii o. Friedrich Bechina, F.S.O. oraz ks. Piotr Bajor z Diecezji Tarnowskiej.

Pytany o cel spotkania ksiądz Kardynał Grocholewski podkreślił wagę wychowania katolickiego w dzisiejszym społeczeństwie:

?Nasze spotkanie ad Limina z biskupami wydaje mi się bardzo ważne, dlatego że nie ma niczego ważniejszego dla dobra przyszłości społeczeństwa niż solidne wychowanie młodego pokolenia. To solidne wychowanie mogłoby się wydawać łatwiejsze dzisiaj, ponieważ jest wiele szkół, uniwersytetów, mówi się o prawie do nauki, studiuje sie różne metody wychowania. Z drugiej strony jednak trzeba powiedzieć, że dzisiaj wychowanie jest dużo trudniejsze. Trudniejsze ze względu na różne prądy ideologiczne, które chcą narzucić własną wizję nie respektując prawa rodziców do wychowania. To było typowe dla wszystkich reżimów dyktatorskich. W czasie komunizmu chciano powiedzieć, co jest dobre, co jest złe uczniom, a rodziców lekceważono. Wszystkie systemy dyktatorskie w ten sposób podchodziły do tematu. Dlatego dzisiaj wychowanie jest dużo trudniejsze. Poza tym jest Internet, w którym młody człowiek może znaleźć, co chce. Poza tym jest brak proporcji pomiędzy tym, co mówią w szkole, a tym, co słyszą w domu. Co innego mówią media. Wtedy młody człowiek jest zdezorientowany. Bardzo trudno jest wychowywać, kiedy nie ma współpracy wszystkich razem. Walczymy właśnie o współpracę między rodziną, szkołą, Kościołem. Wtedy to daje wyniki. Natomiast dzisiaj jest to trudne, dlatego z naszej strony wymaga dużo większego wysiłku.?

Świadomość i obrona tożsamości katolickiej według Kardynała Prefekta jest jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoją dziś Kościół i wierni:

?Ja myślę, że jednym z takich wyzwań jest obrona tożsamości, prawa katolików do własnych uczelni o własnej tożsamości, że nie zostanie im narzucona jakaś ideologia. To jest jedna rzecz. Drugie wyzwanie jest skierowane do całej społeczności. My musimy starać się przekazywać nasze zasady wychowania, które moim zdaniem są sprawdzone, solidne, wiekowe, i które cieszą się uznaniem na całym świecie. Musimy starać się przekonywać społeczeństwa do tych zasad wychowawczych.?

Z archidiecezji lubelskiej od 1 do 8 lutego w wizycie ad Limina w Rzymie uczestniczą: abp metropolita Stanisław Budzik, bp Mieczysław Cisło, bp Artur Miziński, bp Józef Wróbel oraz bp senior Ryszard Karpiński. Zaraz po pierwszym spotkaniu w Kongrgacji niektórzy biskupi, w tym lubelscy udali się do Auli Pawła VI na spotkanie Papieża Franciszka z neokatechumenami, którzy tradycyjnie pod koniec stycznia spotykają się z Następcą św. Piotra, by posłał rodziny z nowymi misjami po całym świecie. Wśród 8.000 obecnych było wiele rodzin z Archidiecezji Lubelskiej.

aar /Watykan

Wszelkie prawa zastrzeżone!Biskupi

Copyright: Archidiecezja Lubelska, KAI

Print Friendly, PDF & Email