Towarzyszenie młodym – czyli dyżury duszpasterskie w CDM

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie zaprasza we wtorki, środy i czwartki od godz. 16.00 do 18.00 na rozmowę i spotkanie do sal CDM przy ul. Filaretów 7, gdzie czekają na młodych osoby konsekrowane, siostry i bracia zakonni oraz kapłani.

Duszpasterze młodzieży i osoby konsekrowane chcą dzielić się wiarą, słuchać młodych i rozmawiać, wspólnie szukać Chrystusa oraz pomóc w rozeznaniu dróg życia człowieka z Panem Bogiem. Chcą by dobra atmosfera spotkania przy kawie czy herbacie sprzyjała rozmowom o ważnych sprawach.

Zainspirowanie słowami Papieża Franciszka z adhortacji skierowanej do młodych „Christus vivit” pragniemy w ten sposób odpowiedzieć na apel Ojca Świętego i jeszcze bardziej towarzyszyć w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Papież napisał, że „trzeba, by ludzie młodzi byli szanowani w swojej wolności, ale potrzebują także towarzyszenia” [242]. Towarzyszenia w radościach: „trzeba im towarzyszyć i wspierać, aby ujawniły się talenty, umiejętności i kreatywność młodych, oraz zachęcać ich do brania odpowiedzialności [170], ale także w trudnościach: w młodych znajdujemy też wyryte w duszy doznane ciosy, porażki, smutne wspomnienia. Wielokrotnie „są to rany ich osobistych porażek, zniweczonych pragnień, dyskryminacji i niesprawiedliwości, braku poczucia, że są kochanymi i uznanymi”. Ponadto są to „także rany moralne, ciężar własnych błędów, poczucie winy z powodu pobłądzenia”. Jezus staje się obecny w tych krzyżach ludzi młodych, aby zaofiarować im swoją przyjaźń, ulgę, swoje uzdrawiające towarzyszenie, a Kościół chce być Jego narzędziem w tej drodze ku wewnętrznemu uzdrowieniu i pokojowi serca [por. 83]. Dlatego pragniemy, aby ostatecznie znaleźli Chrystusa „towarzysza i przyjaciela młodych” [34].

Ponadto, w pierwsze czwartki miesiąca, przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży organizowana jest specjalna modlimy się o rozeznanie powołania. Wydarzenie rozpoczyna się Mszą Świętą o 19:00, następnie wysłuchać można konferencji lub świadectwa o życiu małżeńskim lub zakonnym i o drodze rozeznawania powołania.

Print Friendly, PDF & Email