Zmarł śp. Kazimierz Wojtasik – pogrzeb 23.12.2021

W dniu 14 grudnia 2021 r. w szpitalu w Radomiu na skutek obrażeń po wypadku samochodowym zmarł śp. Kazimierz Wojtasik, wieloletni odpowiedzialny i katechista wspólnot neokatechumenalnej w archidiecezji lubelskiej.

KAZIMIERZ WOJTASIK, ur. 3 marca 1948 r. w Krasowie k. Włoszczowej. Studiował w KUL historię ( w l. 1966-1972). Od 1972 r. do przejścia na emeryturę w 2015 r., pracował w administracji KUL (najpierw w zarządzaniu obiektami, a od 1975 r. jako zastępca dyrektora administracyjnego). W 1975 r. rozpoczął formację w ramach Drogi Neokatechumenalnej w najstarszej wspólnocie w Polsce, której był odpowiedzialnym. Jako katechista głosił Chrystusa w parafiach lubelskich, a także w Warszawie, Sandomierzu i Radomiu. Był odpowiedzialnym za wspólnoty u OO Jezuitów (dziś przy kościele rektoralnym św. Piotra), za Drogę w diecezji radomskiej i sandomierskiej. Ściśle współpracował z ekipą włoską odpowiedzialną za Drogę w Polsce (Stefano Gennarini, Silvana Venditti i ks. Livio Orsingher). W ramach Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej koordynował działania ekip katechistów wędrownych w Polsce, wspierał też swoim doświadczeniem wyjazdy misyjne katechistów wędrownych, rodzin na misje ad-gentes i prezbiterów. Jego posługę cechowała zawsze ewangeliczna gorliwość, oddanie i zaangażowanie w głoszenie Słowa Bożego i w aktywizowanie wszystkich możliwych środków, by pomagać potrzebującym. Zmarł 14 grudnia w szpitalu w Radomiu na skutek obrażeń wewnętrznych po wypadku samochodowym. Oddał życie w gotowości głoszenia Ewangelii, gdy wraz ze swoją ekipą: żoną Stanisławą, prezbiterem Zbigniewem Komanem, małżeństwem Anną i Janem Guzami oraz Elżbietą Pospułą zmierzał na spotkanie ze wspólnotą radomską.


Msza św. pogrzebowa za śp. Kazimierza Wojtasika zostanie odprawiona 23 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w Archikatedrze Lubelskiej pod przewodnictwem Abpa Stanisława Budzika.

Ciało Zmarłego zostanie złożone w grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej.


Print Friendly, PDF & Email