Ten pomnik ma przypominać największą tragedię w naszej najnowszej historii

W niedzielę 15 lipca 2018 r. w Kraśniku odbyło się odsłonięcie pomnika śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego z tablicą z nazwiskami wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku, pod przewodnictwem bp. Ryszarda Karpińskiego. Po zakończeniu Eucharystii Ksiądz Biskup pobłogosławił nowo odsłonięty pomnik. W uroczystościach uczestniczył premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Prezydenta RP, parlamentu i rządu.


GOŚĆ LUBELSKI [Niech ten pomnik przemawia do przyszłych pokoleń]: Bp Ryszard Karpiński pobłogosławił w Kraśniku pomnik śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz tablicę z nazwiskami osób, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki… [czytaj dalej]

GOŚĆ LUBELSKI [Uroczystości w Kraśniku z udziałem premiera Morawieckiego]: Bp Ryszard Karpiński pobłogosławił w Kraśniku pomnik śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.. [fotorelacja]Homilia Bp. Ryszarda Karpińskiego z okazji odsłonięcia pomnika śp. Prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP – Parafia MB Bolesnej w Kraśniku – 15.07.2018 r. – XV Niedziela Zwykłą Rok B

Wielce Szanowni Goście zaproszeni na dzisiejszą uroczystość i godnie powitani przez ks. Proboszcza na początku Mszy św., Drodzy parafianie i mieszkańcy Kraśnika, Bracia i Siostry!

1. Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę mówi nam o powołaniu,
– najpierw o powołaniu proroka Amosa, pochodzącego z prostego ludu pasterskiego, ale osoby wykształconej, pragnącej walczyć z nierównością społeczną i szerzącym się kultem pogańskim wśród swoich rodaków – w I poł. VIII w. Czy może nas dziwić niechęć klasy rządzącej i bogatych właścicieli ziemskich czy innych dóbr w stosunku do jego misji? Prorok czuje jednak nakaz: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. Tradycja żydowska mówi, że został zamordowany.
– następnie o powołaniu i misji dwunastu apostołów, jeszcze za życia Chrystusa. Otrzymują instrukcję, jak mają się zachowywać i co mają robić. Otrzymują też specjalne uprawnienia do wyrzucania złych duchów i do uzdrawiania chorych. Oni także oddadzą życie, za wyjątkiem św. Jana, za głoszoną Prawdę, podobnie jak uczynił to ich Mistrz, Jezus, ale to oczywiście później, po Jego śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.
– natomiast w II czytaniu z listu św. Pawła do Efezjan słyszymy i wdzięczności nas wszystkich za powołanie do wiary, za to, że zostaliśmy naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. Z rozmów z misjonarzami, czy z własnego doświadczenia wiemy, jak trudno jest ludziom zerwać z tradycyjnymi wierzeniami i przyjąć wiarę w Chrystusa.
Przykładem mogą być Japończycy, którzy w Brazylii w drugim czy trzecim pokoleniu chętnie włączają się do Kościoła katolickiego, czy wyznanie kandydata na ołtarze Sł. B. Franciszka Ksawerego Van Thuan z Wietnamu, więźnia komunistycznego reżymu w latach 1975-88, a mianowicie, że u nich w domu rodzinnym była księga, do której były wpisywana wszystkie pokolenia od czasu przyjęcia wiary katolickiej, oraz w jaki sposób spełniał misję apostolską podczas pobytu w więzieniu.

2. W kontekście tych czytań chcemy dzisiaj szczególnie dziękować
– za wiarę naszych przodków
– za odwagę tych, którzy w czasie komunistycznego reżymu mieli odwagę upominać się o prawa robotników i rolników do godniejszego życia i do respektowania naszych korzeni, naszych wartości chrześcijańskich.

3. Przez kilkanaście lat odprawiałem w połowie lipca Mszę św. na terenie Parowozowni w Lublinie dla uczczenia pamięci pierwszych strajków z lipca 1980 r., strajków, które objęły swoim zasięgiem nie tylko Kraśnik zwany Fabrycznym, ale całą Lubelszczyznę, a pod koniec sierpnia dotarły nad morze do Gdańska.
– starania o kościół w Kraśniku, (Świdniku i Poniatowej) praktycznie rozpoczęły się w 1955 r. i trwały do r. 1978.
Nie obyło się bez aresztowań, rozpraw sądowych, kar pieniężnych i więziennych. Starania te wspierali księża pracujący w Kraśniku, Kuria Biskupia w Lublinie i Biskup Lubelski. W 1998 rozpoczęto budowę tej świątyni, w której znajdujemy się dzisiaj.

4. Ale dzisiaj mamy jeszcze jeden szczególny moment do wdzięczności Panu Bogu, a mianowicie za jednego z filarów naszej niepodległości, jakim jest niewątpliwie śp. prof. Lech Kaczyński. Tak określa go w niedawno wydanej pracy prof. Andrzej Nowak, (wyd. Biały Kruk, Kraków 2018). Przypomnę w telegraficznym skrócie dane biograficzne L. Kaczyńskiego (1949-2010), prawnik, działacz opozycji w PRL, w III RP polityk, m.in. Prezes NIK, minister sprawiedliwości oraz prezydent Warszawy. W latach 2005-2010 Prezydent RP, zginął w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem 10.04.2010. Jak sam przyznaje wielki wpływ na jego postawę życiową miał Jan Paweł II, a zwłaszcza jego pierwsza podróż do Polski i to zawołanie: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi.
Nawiasem mówiąc byłem świadkiem na Placu św. Piotra jego wyboru i Mszy św. Inauguracyjnej. Do dzisiaj brzmią mi w uszach jego słowa: – Aprite, anzi spalancate le porte a Christo! (Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!) Ten pomnik, który poświęcimy ma nam i przyszłym pokoleniom przypominać tę największą tragedię w naszej najnowszej historii, niestety, dotychczas nie wyjaśnioną.
– Cieszymy się, że dzieło swojego brata tak dzielnie kontynuuje jego brat, dr Jarosław, oczywiście z całym gronem wspaniałych współpracowników. Widzimy jak ogromnie ważna jest ta rola i jak trudna. Potrzeba naszego modlitewnego i solidarnego wsparcia! Amen.

Print Friendly, PDF & Email