Kard. Stefan Wyszyński honorowym obywatelem Wąwolnicy

Uchwałą z dnia 10 maja 2018 r. Rada Gminy Wąwolnica podjęła decyzję o nadaniu pośmiertnie tytułu honorowego obywatela tej miejscowości Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 15 lipca br. w kościele pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy – Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.

W uzasadnieniu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy Wąwolnica p. Ewa Wierzbicka przypomina, iż tytuł Honorowego Obywatela Gminy jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym w uznaniu wybitnych zasług dla społeczności lokalnej. O przyznanie tego tytułu zwróciło się Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy. Sylwetkę Prymasa Tysiąclecia, jego zasługi i związki z Wąwolnicą przedstawiali na posiedzeniu Rady Gminy 22 marca br. ks. Infułat Jan Pęzioł i prezes Towarzystwa Wiesław Dybała.

Ks. Pęzioł o tychże związkach mówił również w homilii w dniu 15 lipca. Kard. Stefan Wyszyński znał Wąwolnicę jeszcze z czasów studiów w KUL. Studiując prawo kanoniczne w latach 1924-1929 przyjaźnił się z ks. Zdzisławem Ochalskim, synem wąwolnickiego organisty. Przebywał też w Wąwolnicy podczas II wojny światowej. Być może był świadkiem dziejących się w sanktuarium cudów. Jako biskup lubelski (1946-48) zainspirował wieloletniego proboszcza wąwolnickiego ks. Józefa Gorajka do rozpoczęcia starań o koronację figury Matki Bożej koronami papieskimi. Już jako prymas miał dokonać koronacji łaskami słynącej figury, jednakże na przeszkodzie stanęło spotkanie biskupów polskich i niemieckich. Figurę Pani Kębelskiej ukoronował 10 września 1978 r. bp Bolesław Pylak.

Odbierająca okolicznościowy dokument przedstawicielka Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego zapewniała, iż Sługa Boży otaczał szczególną pamięcią i czcią Matkę Bożą z Wąwolnicy. Podkreśliła również, że to pierwsza miejscowość, która uhonorowała w ten sposób Prymasa Tysiąclecia. Kard. Kazimierz Nycz, następca kard. Wyszyńskiego na urzędzie Arcybiskupa Warszawskiego, w okolicznościowym słowie podkreślił zasługi poprzednika na rzecz ożywienia kultu Matki Bożej Kębelskiej oraz jego bogatą duchowość maryjną.

Mszę św. dziękczynną pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Kwiatkowskiego, kanclerza kurii metropolitalnej, poprzedziło odczytanie uchwały Rady Gminy Wąwolnica oraz poświęcenie obrazu przedstawiającego kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Autorem obrazu jest Kazimierz Korzeniowski, zaś fundatorem Ryszard Chruścicki.

fot.WIOpracownia z Wąwolnicy


GOŚĆ LUBELSKI [Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński Honorowym Obywatelem Wąwolnicy]: Decyzję o nadaniu tytułu Rada Gminy Wąwolnica podjęła podczas sesji 10 maja 2018 r. Uroczystości związane z nadaniem pośmiertnej godności odbyły się 15 lipca w parafii św. Wojciecha… [czytaj dalej]


Print Friendly, PDF & Email