Świat zamknięty. Filozoficzne spory wokół naturalizmu – KUL sympozjum 9.12.2022

serdecznie zapraszamy na XXIV Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”, które odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (aula CTW-113) dnia 9 grudnia (piątek) 2022 roku nt. „Świat zamknięty”. Filozoficzne spory wokół naturalizmu.

Tegoroczna debata dotyczyć będzie problemu naturalizmu we współczesnej filozofii i kulturze, który przejawia się w postaci materialistycznej wizji świata i człowieka, przenikającej różne wymiary życia indywidualnego i społecznego cywilizacji zachodniej.

Grono prelegentów stanowią znakomici filozofowie z wielu ośrodków akademickich, dzięki czemu można oczekiwać, że debata będzie miała nie tylko interesujący przebieg, ale także wniesie istotny wkład w dyskusję ze stanowiskami naturalistycznymi. Do zaproszenia załączony jest program sympozjum.

Print Friendly, PDF & Email