O potrzebie filozofii człowieka – 40-lecie Instytutu Jana Pawła II KUL – 9.12.2022

W piątek 9 grudnia 2022 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się konferencja w 40-lecie Instytutu Jana Pawła II zatytułowana O potrzebie filozofii człowieka. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 w w sali GG-208 KUL.

Instytut Jana Pawła II KUL został powołany do istnienia uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego     Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 25 VI 1982 r. jako międzywydziałowy   ośrodek tejże uczelni, w celu prowadzenia „studiów nad myślą i dziełem Papieża   Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa”.

ówczesny Regulamin Instytutu  

W części przedpołudniowej przewidziano dwie dyskusje panelowe inspirowane tekstem ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS – założyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu – pt. „Metoda antropologii filozoficznej w Osobie i czynie kardynała Karola Wojtyły”, natomiast część popołudniowa będzie miała charakter wspomnieniowy. Konferencję zakończy Msza Święta.

Print Friendly, PDF & Email