Spotkanie Promocyjne książki „Protokoły wizytacji kanonicznych (..)” 24.05.2022

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” zapraszają na spotkanie promocyjne książki: „Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenie obecnej archidiecezji lubelskiej i diecezji sandomierskiej 1946- 1948„, które odbędzie się 24 maja, o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego (ul. Józefa Bema 1/5) w Lublinie.

Gośćmi spotkania będą:
• ks. dr Marek Szymański, Dyrektor Wydawnictwa „Gaudium”, wydawca książki
• ks. dr hab. dr h.c. Leszek Stanisław Adamowicz, prof. KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, autor opracowania
• ks. dr Marek Wódka, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – wystąpienie nt. Praca ludzka w nauczaniu Stefana Wyszyńskiego.

Spotkanie realizowane jest w ramach działalności Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego projektu sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków pochodzących z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030.

zobacz: https://gaudium.pl/pl/p/PROTOKOLY-WIZYTACJI-KANONICZNYCH-PRZEPROWADZONYCH-PRZEZ-BISKUPA-LUBELSKIEGO-ST.-WYSZYNSKIEGO/5007

więcej: Protokoły wizytacji kanonicznych… biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego

więcej: gaudium.pl

Print Friendly, PDF & Email