Protokoły wizytacji kanonicznych… biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia oraz 75. rocznica rozpoczęcia przez Niego biskupiej posługi w diecezji lubelskiej wzbudziła na nowo zainteresowanie dziedzictwem, jakie pozostawił. Jego cząstkę stanowią materiały zawarte w nowej publikacji Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, opracowane przez ks. Leszka Adamowicza: Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach obecnej archidiecezji lubelskiej i diecezji sandomierskiej 1946-1948.

„Wyrażam nadzieję, że pozwoli ona nie tylko lepiej poznać szczegóły posługi duszpasterskiej bł. Stefana Wyszyńskiego w diecezji lubelskiej, ale będzie także zachętą dla duszpasterzy i wiernych do realizowania Jego priorytetów w dzisiejszych czasach”.

Abp Stanisław Budzik, Przedmowa

Biskup Stefan Wyszyński od pierwszych dni swojej posługi objął ojcowskim sercem wszystkie wymiary życia duszpasterskiego na lubelskiej ziemi, odbywając m.in. wizytacje w parafiach. Protokoły są świadectwem życia religijnego wiernych, gorliwości duszpasterzy i zatroskania biskupa o stan duchowy i materialny Kościoła w trudnej powojennej rzeczywistości.

PROTOKOŁY WIZYTACJI KANONICZNYCH PRZEPROWADZONYCH
PRZEZ BISKUPA LUBELSKIEGO STEFANA WYSZYŃSKIEGO…

W PARAFIACH NA TERENIE
OBECNEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
I DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
1946-1948

gaudium.pl

Książka zawiera 27 zachowanych w oryginale rękopiśmiennym lub w uwiarygodnionym odpisie protokołów z wizytacji kanonicznych parafii, które obecnie znajdują się w granicach archidiecezji lubelskiej i diecezji sandomierskiej. Uzupełniają je relacje z tych wydarzeń publikowane w prasie katolickiej.

Cennym dopełnieniem wiedzy zawartej w protokołach są zamieszczone w przypisach krótkie biogramy księży i innych osób związanych w tym czasie z życiem parafialnym diecezji. Kontekst kanoniczno-prawny wizytacji, określający m.in. formę protokołów, przybliżają przytoczone w aneksie teksty źródłowe dotyczące kwestii ich organizacji.

zobacz: https://gaudium.pl/pl/p/PROTOKOLY-WIZYTACJI-KANONICZNYCH-PRZEPROWADZONYCH-PRZEZ-BISKUPA-LUBELSKIEGO-ST.-WYSZYNSKIEGO/5007

W 2020 roku ukazała się analogiczna publikacja, przygotowana przez bpa Mariusza Leszczyńskiego, zawierająca protokoły wizytacyjne bł. Stefana Wyszyńskiego w parafiach, które obecnie znajdują się w granicach diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenach obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej 1946–1948

zobacz: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/96405,Protokoly-wizytacji-kanonicznych-przeprowadzonych-przez-biskupa-lubelskiego-Stef.html

Print Friendly, PDF & Email