Prawo jako wychowawca. Wychowanie do prawa – konferencja 29.03.2017

Centrum Jana Pawła II w Lublinie i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo jako wychowawca. Wychowanie do prawa”, która odbędzie się 29 marca 2017 r. (środa) w auli WSPA w Lublin, ul. Bursaki 12. Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.00.

Zamierzeniem organizatorów jest pogłębienie dyskusji na temat wychowania, które stanowi jeden z podstawowych problemów w dzisiejszym zmieniającym swe podłoże aksjologiczne świecie. Jest ono także tym modelem postępowania, które warunkuje podmiotowe i przedmiotowe podejście do człowieka jako jednostki społecznej. Na tym gruncie utrwaliły się w dziejach pewne postawy i normy, które mają swoje zakorzenienie w treściach religijnych i uwarunkowaniach kulturowych oraz prawnych.

Będąc świadomymi, że wychowanie fizyczne, społeczne i kulturalne jest powszechnie prawidłowo rozumiane skupiamy się na wychowaniu moralnym, religijnym i prawnym, które nastręczają więcej trudności. Analiza zakresów wychowania ma stać się podstawą do zrozumienia i skuteczniejszego realizowania wychowania.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 – OTWARCIE KONFERENCJI

Ks. dr Krzysztof Podstawka – Koordynator Konferencji
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk – Przewodniczący Komitetu Naukowego

PANEL l-PEDAGOGICZNO-SPOŁECZNY
Prowadzenie: ks. dr Krzysztof Podstawka

9.15 – ks. dr Maciej Kubala (Instytu Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze)
„ Wychowanie jako postulat prawdy obiektywnej w pozytywistycznym dyskursie prawnym”

9.25 – mgr Damian Skowron (UKSW)
„Rola Internetu w procesie wychowania młodzieży”

9.35 – ks. dr Krzysztof Pokorski (WSAP)
„Rodzina jako miejsce realizacji prawa do wychowania”

9.45 – Karolina Głowacka (UMCS)
„Prawo dziecka do wychowania w rodzinie”

9.55 – Milena Gwara (UWM)
„ Wychowanie do życia w rodzinie – zakres i obowiązki nauczycieli”

10.05 – mgr Katarzyna Kowalska (UWM) i mgr Katarzyna Pawłowska (APS w Warszawie)
„Rola i zadania nauczyciela jako wychowawcy – pedagogiczne i prawne aspekty wychowania”

10.15 – Filip Jabłoński (UWM)
„Prawa i obowiązki kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży”

10.25 – Dyskusja
Przerwa kawowa

PANEL II – PRAWA RODZINNEGO I CYWILNEGO
Prowadzenie: mgr lic. Magdalena Tuszyńska

10.45 – Konrad Węgliński (KUL)
„Opiekun a kurator na gruncie KRiO – analiza prawnoporównawcza”

10.55 – Amalia Habib(UŁ)
Jgnoratia iuris nocet – czy obywatel ma obowiązek znać wszystkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego? Analiza aspektów normatywnych i aksjologicznych”

11.05 – mgr Mateusz Fąfara (UP JPII)
„Konstytucyjne prawo do wychowania dzieci”

11.15 – mgr Natalia Tończyk (UMK)
„Prawo naturalne jako pierwotny katalog zasad moralnych i prawnych i jego rola w wychowaniu”

11.25 – mec. Dr Michał Boczek
„Komornik przedsiębiorca – urzędnik czy funkcjonariusz publiczny?”

11.35 – ks. dr Lesław Krzyżak
„Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa w archidiecezji przemyskiej”

11.45 – mgr lic. Małgorzata Oroń (KUL)
„Przestępstwo „dzieciobójstwa” w przepisach prawa państwowego i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.”

11.55 – mgr lic. Magdalena Tuszyńska (KUL)
„Wychowanie dziecka fundamentem prawa i obowiązku rodziców”

12.05 – mgr lic. Martyna Pereta (Kancelaria adwokacka adw. Macieja Miłosza)
„ Walor prawny autorytetu rodziców w wychowaniu dziecka w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)”

12.15 – Dyskusja
Przerwa kawowa

PANEL III-PRAWA KARNEGO
Prowadzenie: mgr lic. Małgorzata Oroń

12.35 – mgr Katarzyna Kunc (Uniwersytet w Białymstoku)
„Wychowawcze oddziaływanie wobec nieletnich sprawców czynów karalnych”

12.45 – mgr Anna Kledyńska (UWM)
„Prewencyjna rola kary wymierzanej sprawcom przestępstw”

12.55 – mgr Małgorzata Żukowska (UMK)
„Wychowawcza funkcja kary wymierzanej młodocianemu sprawcy przestępstwa”

13.05 – mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń (UWM)
„Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich jako jedno z narzędzi zwalczania demoralizacji”

13.15 – mgr Grzegorz Ćwikliński (UWM)
„ Wychowanie poprzez karanie? Wychowawczy charakter kar kanonicznych wymierzanych duchownym”

13.25 – Oskar Szczęsny (UŚ) i Michał Wręczycki (UŚ)
„Stosowanie kar przez rodziców w prawie polskim”

13.35 – Michał Wróblewski (UMCS) i Dagna Kozub (UMCS)
„ Wpływ zaostrzenia prawa na poziom przestępczości w społeczeństwie”

13.45 – mgr Vitalii Mazurenko (KUL)
„Subiektywność w rozumieniu prawa i niebezpieczeństwo instrumentalizacji praw człowieka”

13.55 – Dyskusja Zakończenie konferencji

 

CJPII-konf

Print Friendly, PDF & Email