Pracownia konserwatorska oraz konserwatorium obrazów Ośrodka Renowacji Dzieł Sztuki

Archidiecezja Lubelska zrealizowała projekt Pracownia konserwatorska oraz konserwatorium obrazów Ośrodka Renowacji Dzieł Sztuki Sakralnej Archidiecezji Lubelskiej współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zakładał zakup specjalistycznego wyposażenia dla potrzeb pracowni konserwatorskiej oraz konserwatorium obrazów Ośrodka Renowacji Dzieł Sztuki Sakralnej Archidiecezji Lubelskiej.

Kluczowym działaniem w ramach projektu jest zakup wyposażenia w tym m.in. sprzętu konserwatorskiego, sprzętu warsztatowego, sprzętu stolarskiego, narzędzi konserwatorskich oraz narzędzi o szerokim zastosowaniu niezbędnych do wyposażenia pracowni i konserwatorium oraz do prowadzenia prac z zakresu konserwacji obiektów muzealnych.

Dzięki realizacji projektu możemy zapewnić zachowanie, ochronę i dostępność zabytków znajdujących się w zbiorach ruchomych, zbiorach nieruchomych oraz w księgach. Dodatkowo, zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na czas, jakość i koszty konserwacji ważnych zabytków Archidiecezji Lubelskiej.

Realizacja: Archidiecezja Lubelska

Partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anthill Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Print Friendly, PDF & Email