Kolejny tom Biblii Aramejskiej – Księga Powtórzonego Prawa – Lublin 23.11.2021

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM” i Jeszywas Chachmej Lublin zapraszają na spotkanie promocyjne Biblia Aramejska Targum Neofiti 1 – Księga Powtórzonego Prawa, które odbędzie się 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Jeszywas Chachmej Lublin (ul. Lubartowska 85).

Targum Neofiti 1 do Księgi Powtórzonego Prawa to kolejny tom Biblii Aramejskiej, który profesjonalnie przetłumaczył i opracował krytycznie ks. prof. Marek Par­chem z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwszy w Polsce przekład tekstów targumicznych na język polski, zaopatrzony w aparat krytyczny i komentarz stanowi istotne źródło dla badań biblijnych, językoznawczych, paleograficz­nych, socjologicznych i teologicznych. Do tych źródeł mogą sięgać zarówno profesjonalni badacze, jak i miłośnicy Pisma Świętego, którzy chcą się zapoznać z najstarszym przekładem i komentarzem tekstów świętych judaizmu i chrześcijaństwa.

W spotkaniu wezmą udział:

• ks. abp Stanisław BUDZIK, Metropolita Lubelski
Michael SCHUDRICH, Naczelny Rabin Polski
• ks. dr Marek SZYMAŃSKI, Dyrektor Wydawnictwa „Gaudium”
• ks. prof. Mirosław S. WRÓBEL, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, dyrektor i redaktor naukowy projektu Biblia Aramejska

Prowadzący: ks. dr Rafał PASTWA

W wydarzeniu można uczestniczyć online:

Księga Powtórzonego Prawa przekazuje wiele głębokich idei teo­logicznych, które stoją u podstaw zbawczej relacji pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Podkreślona jest w niej rola Mojżesza, który jako pośrednik pomiędzy Bo­giem i ludem Izraela zostaje nazwany prorokiem. W tekście znajduje­my informacje o roli proroka oraz zapowiedź nowego proroka, który objawi oblicze Boga. Tekst ten odnoszony jest w Nowym Testamencie do osoby Jezusa Chrystusa – Nowego Mojżesza.

Jak brzmi najstarszy komentarz do Księgi Powtórzonego Prawa? W jaki sposób targumiści interpretują jej tekst hebrajski? Jakie techniki translatorskie stosują, aby przybliżyć tekst święty prostym słuchaczom zgromadzonym na liturgii synagogalnej? Czy w aramejskim tłumacze­niu hebrajskiego tekstu Księgi Powtórzonego Prawa można dostrzec pomost pomiędzy Torą a Ewangelią? Odpowiedzi na te pytania daje wnikliwa lektura niniejszego tomu.

Print Friendly, PDF & Email