IV Kongres Misyjny w Polsce 2015

Ks. dr Wojcieh Rebeta, Dyrektor papieskich dzieł Misyjnych archidiecezji lubelskiej
Ks. dr Wojcieh Rebeta, Dyrektor papieskich dzieł Misyjnych archidiecezji lubelskiej

rebetaPROGRAM

IV KRAJOWEGO KONGRESU MISYJNEGO

12-14 CZERWCA 2015

Organizatorem Kongresu jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne. Hasło Kongresu brzmi: ?Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału?. Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, największy Misjonarz współczesności. Kongres potrwa trzy dni.

KONFERENCJA NAUKOWA NA UKSW, AULA JANA PAWŁA II,
UL. DEWAJTIS 5, WARSZAWA ORAZ MSZA ŚW. W KATEDRZE

WARSZAWSKO-PRASKIEJ, 12 VI 2015

Godz.  9.30 ? Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego

Godz.  9.40 ? Powitanie i wprowadzenie w tematykę obrad, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Godz. 10.00 ? Aktualność misji ?Ad Gentes?, kard. Fernando Filoni, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Rzym

Godz. 10.50 ? Odpowiedzialni za misje, abp Henryk Hoser SAC, biskup warszawsko-praski

Godz. 11.15Animacja i współpraca misyjna, bp Jan Piotrowski, biskup kielecki

Godz. 11.45 ? dyskusja

Godz. 12.30 ?  obiad

Godz. 14.00 Panel dyskusyjny ?Odnowić zapał misyjny?

Grupa IJak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce?, moderator ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno

Grupa II: Nowe spojrzenie na misje ?ad Gentes?, moderator o. prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW, Warszawa

Grupa III: Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych, moderator
o. dr Konrad Keler SVD

Grupa IV: Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła
w Polsce,
moderator ks. prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM

Grupa V: Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy
w Seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy?
moderator ks. mgr Stanisław Wojdak, WSD Tarnów

Grupa VI: Osoby konsekrowane w służbie misjom, moderatorka s. Elżbieta Sołtysik SSPC

Grupa VII: Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze, moderatorka p. Barbara Uszko-Dudzińska

Grupa VIII: Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej, moderator ks. mgr Jerzy Limanówka SAC, prezes Fundacji Salvatti

Grupa IX: Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych. Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej? moderator p. Aneta Rayzacher- Majewska, Adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy w UKSW, Warszawa

Grupa X: Zaplecze finansowe i materialne misji, moderator ks. dr Krzysztof Czermak, Tarnów

Godz. 18.00 ? Msza św. w katedrze św. Floriana pod przewodnictwem
abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

Godz. 21.00 ? Apel Jasnogórski z Częstochowy pod przewodnictwem
bp Adama Szala, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

DZIECIĘCA STACJA KONGRESOWA

WARSZAWA, ?TORWAR?, UL. ŁAZIENKOWSKA 6A, 13 VI 2015 R.

Godz. 9.30 ? recepcja

Godz. 10.00 ? rozpoczęcie

Spotkanie z kard. Fernando Filonim

Godz. 10.30 ? Msza św. pod przewodnictwem bpa Rafała Markowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej

Godz. 11.30 ? spotkania z misjonarzami, warsztaty w krużgankach Torwaru ? część I

(czas na posiłek i zabawy)

Godz. 12.00 ? musical ?Jonasz?

Godz. 13.00 ? spotkania z misjonarzami w krużgankach Torwaru ? część II

Godz. 13.30 ? misyjny różaniec

ok. godz. 14.30 ? zakończenie

MŁODZIEŻOWA STACJA KONGRESOWA

BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO,
WARSZAWA, UL. KAWĘCZYŃSKA, 13 VI 2015 R.

Godz. 10.00-10.15 ?Bazylika na Kawęczyńskiej – zawiązanie wspólnoty

Godz. 10.15-11.15 ? Program ewangelizacyjny – Koncert Darka Malejonka

Godz. 11.15-11.30 ? Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ks. Adam Parszywka SDB

Godz. 11.30-12.15 ? Świadectwa Misjonarzy (fideidonum, misjonarz, misjonarka)

Godz. 12.15-13.15 ? Występ zespołów Misyjnych (1 lub 2 zespoły z Afryki lub Ameryki Południowej) ? Wizyta kardynała Fernando Filoniego

Godz. 13.15-14.15 ? Obiad

Godz. 14.15?15.45 ? Młodzi dla Misji (prowadzi ks. Maciej Makuła SDB
+ wolontariuszka)

Godz. 15.45-16.00 ? Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 16.00 ? Przejazd na Plac Grzybowski

Godz. 18.00 ? Msza Święta na placu Grzybowskim (kościół Wszystkich Świętych)

Godz. 19.30 ? Procesja z Krzyżem ŚDM do Bazyliki Świętego Krzyża

Godz. 20.00 ? Po dojściu do Bazyliki  Świętego Krzyża  ? ?Wieczór Chwały?

Godz. 21.00 ? Apel Jasnogórski

STACJA KONGRESOWA DOROSŁYCH

PLAC GRZYBOWSKI,  KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,

WARSZAWA, 13 VI 2015 R.

Godz. 8.30-10.00 ? rejestracja uczestników

Godz. 10.00-10.30 – zawiązanie wspólnoty

Godz. 10.30-11.00 ? Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody?. Aktualność misji ?ad gentes? w III tysiącleciu, O. Jan Jacek Stefanów SVD

Godz. 11.00-11.30 ? świadectwa misjonarzy (3 x 10 min)

Godz. 11.30-12.00 ? przerwa

Godz. 12.00-12.30 ? ?Misyjne mosty? ? świadectwa misjonarzy przez internet (3 x 10 min)

Godz. 12.30-13.00 ? Konferencja: Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny, ks. dr Grzegorz Wita, wikariusz biskupi ds. misji, Katowice

Godz. 13.00-13.30 ? 3 krótkie filmy misyjne

Godz. 13.30-15.00 ? przerwa obiadowa

Godz. 15.00-15.15 ? Koronka do Miłosierdzia Bożego w różnych językach

Godz. 15.15-15.30 ? Śpiewy misyjne

Godz. 15.30-16.30 ? Wkład polskich misjonarzy w miejscowy Kościół i kultury oczami podróżnika

Godz. 16.30-17.00 ? przerwa

Godz. 17.00-17.30 ? Nabożeństwo misyjne z Litanią do Serca Jezusowego

Godz. 18.00 ? Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Fernando Filoniego; homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Po Mszy Św. procesja z krzyżem i ikoną Światowych Dni Młodzieży do Bazyliki Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3. Następnie adoracja i Apel Jasnogórski.

NIEDZIELA KONGRESOWA W ARCHIDIECEZJACH I DIECEZJACH,

14 VI 2015 R.

Godz. 7.00 ? Msza św. telewizyjna z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Jeża, biskupa tarnowskiego

Godz. 9.00 ? Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Godz. 13.00 ? Msza św. transmitowana przez ?Telewizję Polonia?
z Poznańskiej Fary – Bazyliki Kolegiackiej pod przewodnictwem ks. abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
i metropolitę poznańskiego

We wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce Msza św. kongresowa pod przewodnictwem pasterzy archidiecezji i diecezji. W parafiach Msze św. kongresowe i festyny Misyjne.

Print Friendly, PDF & Email