Polonia i Polacy za Granicą 2021

Prace porządkowe na terenie zabytkowego, polskiego cmentarza w Kiwercach


W ramach projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 zostały przeprowadzone prace porządkowe na terenie polskiego, zabytkowego cmentarza w Kiwercach na Ukrainie. Zadaniem projektu było przeprowadzenie podstawowych prac porządkujących teren cmentarza – szczególnie ciągów komunikacyjnych.

Sprzątanie polskich cmentarzy na Kresach to praca obejmująca koszenie traw, wycinanie samosiejek, podstawowe porządkowanie nagrobków, wynoszenie śmieci.
Lokalni społecznicy zostali wyposażeni w sprzęt niezbędny do realizacji zadania. Wykonanie projektu pozwoliło na łatwiejsze przemieszczanie się po terenie cmentarza, a tym samym miejsce pamięci o rodakach stało się dostępne dla szerszej grupy odbiorców.


Projekt sprawił, że zrewaloryzowany cmentarz może stać się czynnikiem kształtującym tożsamość i świadomość narodową. Odświeżony teren pozwoli również na dalsze rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniach na Wołyniu.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Print Friendly, PDF & Email