TV lectio divina – XXXI Niedziela zwykła „B” (Mk 12, 28-34)

Kiedy jesteśmy pytani o przykazania to chyba najłatwiej jest wymienić „Dziesięć przykazań Bożych” czyli Dekalog, dwa przykazania miłości może jeszcze łatwiej, ale kto z nas ma w pamięci, że najpierw jest przykazanie: SŁUCHAJ IZRAELU! Słuchaj Józefie, słuchaj Sławku, słuchaj Robercie, słuchaj Agato! Słuchaj! zapraszamy do medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email