Pięć lat posługi abp. Stanisława Budzika w Archidiecezji Lubelskiej

W sobotę, 22 października 2016 r., w obchodzone po raz piąty wspomnienie liturgiczne – dziś już – świętego Jana Pawła II, przypada również piąta rocznica ingresu abpa Stanisława Budzika do archikatedry lubelskiej.

W dniu 26 września 2011 r. ksiądz biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą lubelskim. Objęcie kanoniczne archidiecezji oraz uroczysty ingres do archikatedry lubelskiej miały miejsce 22 października 2011 r.

Wyrazy wdzięczności za pięć lat posługi oraz życzenia w imieniu lubelskiego prezbiterium i całej archidiecezji przekazane zostały Jubilatowi podczas konferencji księży dziekanów, mającej miejsce 10 października br.

Sam dzień jubileuszu dane zostało Księdzu Arcybiskupowi przeżywać podczas Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, uczestnicząc w tym dniu – wraz z pielgrzymami z archidiecezji lubelskiej i całej Polski –  w audiencji Ojca Świętego Franciszka na Placu św. Piotra oraz sprawując Mszę św. w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami.

Niech wyrazem naszej wdzięczności i życzeń będzie modlitwa w intencji Jubilata.

 

Print Friendly, PDF & Email