Przesłanie V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej

W dniach 13-16 października 2016 r. pod hasłem: „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach” obradował w Lublinie V Kongres Kultury Chrześcijańskiej, będący jednocześnie pierwszym etapem obchodów jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zakończeniem Kongresu stała się inauguracja nowego roku akademickiego KUL.

Tegoroczny Kongres analizował zagadnienia związane z wolnością w chrześcijańskim ujęciu, w kontekście wyzwań współczesności, w tym myśli filozoficznej i nauk przyrodniczych. Wzięli w nim udział m.in. kard. Gianfranco Ravasi, prof. Krzysztof Penderecki, ks. prof. Michał Heller, s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia i Adam Zagajewski, prof. Andrzej Friszke z PAN, ekspert w dziedzinie spraw ukraińskich dr Paweł Kowal, ks. prof. Józef Niewiadomski z Uniwersytetu w Innsbrucku, teologowie prof. Andriej Zubow z Moskwy i prof. Antoine Arjakovsky z Paryża, s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia, dr hab. Mieszko Tałasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdaniem organizatorów spotkania „zniszczenie wolności dokonuje się zarówno wskutek przemocy z zewnątrz, jak i za sprawą autodestrukcji. Wobec relatywizmu, egoizmu i zaniku wartości duchowych w kulturze liberalnej, rośnie pokusa ucieczki od wolności”. [KAI]

Organizatorami V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej są: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Pierwszy Kongres odbył się w 2000 r. z inicjatywy ówczesnego metropolity lubelskiego abp. Józefa Życińskiego.

KAI [Zakończył się V Kongres Kultury Chrześcijańskiej]: Pod hasłem ?Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach? w Lublinie obradował V Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. W przyjętym na zakończenie Przesłaniu czytamy: „Nie wolno spocząć na wygodnej kanapie i cieszyć się skromną cząstką własnej wolności, ale trzeba wyruszyć w świat, podjąć dialog w radości wiary i poczuciu piękna, aby ocalać wolność w sobie i we wspólnocie”… [czytaj dalej]

V Kongres Kultury Chrześcijańskiej przeszedł do historii – warto jednak wracać do słów, które tam wybrzmiały – a w szczególności do jego przesłania. Pomocą może stać się przedstawione poniżej zestawienie zapisów transmisji kolejnych dni kongresu i relacje z poszczególnych wydarzeń, przygotowanych przez Tv KUL oraz Wydział Filozofii KUL, zamieszczone na kanałach YouTube. Galerie zdjęć – na: www.archidecezjalublelska.pl – foto: Marek Kuś, MSD-Lublin.

Współczesna kultura, przywiązująca olbrzymią wagę do wolności, powinna używać jej w sensie możliwie najszerszym, to znaczy, otwierać się na wszelkie możliwe horyzonty. Jeśli tak, to nie można przecież eliminować horyzontu religijnego, który zasługuje na swoje miejsce w kulturze ? uważa kard. Gianfranco Ravasi… [czytaj dalej]

12 X 2016 – ŚRODA

13 X 2016 – CZWARTEK
V Kongres Kultury Chrześcijańskiej – transmisja – 13 X 2016

14 X 2016 – PIĄTEK

wyspa001
V Kongres Kultury Chrześcijańskiej – transmisja – 14 X 2016

15 X 2016 – SOBOTA

heller014
V Kongres Kultury Chrześcijańskiej – transmisja -15 X 2016

16 X 2016 – NIEDZIELA

inauguracja014
Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 – transmisja – 16 X 2016

Przesłanie Kongresu – Abp Stanisław Budzik

Zaproszenia_kongres_2016_program.indd

Print Friendly, PDF & Email