„Pan nie płonie gniewem na wieki” – Wiosenne Sympozjum Biblijne

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na Wiosenne Sympozjum Biblijne p.t.
„Pan nie płonie gniewem na wieki” (Ps 103,9b)
Gniew Boga i gniew człowieka w Piśmie Świętym.
22. marca 2017 r. Aula C-1031 Collegium Joannis Pauli II

07.00 – Msza święta w Kościele Akademickim KUL
SESJA I (9.00 – 11.20) – prowadzący: Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
09.00 – Powitanie i rozpoczęcie Sympozjum: Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, Prodziekan WT
09.15 – Dr Barbara Strzałkowska (UKSW): Terminologia gniewu w Starym Testamencie
09.45 – Dr Andrzej Mrozek (UJ): Kananejskie (ugaryckie) podstawy biblijnej idei gniewu Boga
10.15 – Ks. dr Mariusz Szmajdziński (diec. Łowicz): Gniew Boga jako wątek narracyjny w Zbiorze
Dwunastu Proroków
10.45 – Pytania do prelegentów i dyskusja
11.00 – 11.20 – Przerwa
SESJA II (11.20 – 13.15) – prowadzący: Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
11.20 – Dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW: Wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój
gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mię! (Iz 12,1) – motyw gniewu Bożego w księgach proroków wielkich
11.50 – Ks. dr hab. Andrzej Piwowar (KUL): Gniew ludzki i jego skutki w nauczaniu Syracha
12.20 – Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL): Motywy Bożego gniewu wobec Izraela i jego wrogów w
tekstach targumicznych
12.50 – Pytania do prelegentów i dyskusja
13.15 – 15.00 – Przerwa obiadowa
SESJA III (15.00 – 17.00) – prowadzący: Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
15.00 – Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT: Od „gniewu” Jezusa w znaku oczyszczenia świątyni
(J 2,13-22) po gniew Sanhedrynu w procesie Jezusa.
15.30 – Dr Beata Urbanek (UŚ): Wino, kielich, czara i tłocznia Bożego gniewu w Janowej Apokalipsie.
16.00 – Ks. dr Marcin Kowalski: (KUL): Czy w Dobrej Nowinie jest miejsce na gniew Boga? Analiza
(Rz 1,18-32)
16.30 – Pytania do prelegentów i dyskusja
SESJA IV Doktorancka (17.00 – 18.00) – prowadzący: o. mgr lic. Jacek Pietrzak OP
17.00 – mgr lic. Dawid Mielnik (KUL): Czym Mojżesz rozgniewał Boga? Problem przyczyny gniewu Bożego
w narracji Wj 4,24-26
17.20 – mgr Michał Klukowski (KUL): Akt „rozdarcia” jako wyraz gniewu w Ewangelii Mateusza 26,65;
27,51.
17.40 – Pytania do prelegentów i dyskusja
18.00 – Zakończenie Sympozjum

Print Friendly, PDF & Email