Oświadczenie rzecznika prasowego ws. procesu beatyfikacyjnego Br. Kaliksta

OŚWIADCZENIE RZECZNIKA PRASOWEGO

Treść przesłania, jakie pozostawił po sobie Sługa Boży Kalikst Kłoczko OFMCap, doprowadziła Lud Boży Archidiecezji Lubelskiej do dnia uroczystej sesji rozpoczynającej jego proces beatyfikacyjny. Ludzie znający Brata Kaliksta postrzegali go jako człowieka pokornego i skromnego, żyjącego tajemnicą ofiarowania się Bogu wyrażoną w powołaniu do życia konsekrowanego, pobożności, modlitwie i ciężkiej pracy. Współczesny świat bardzo potrzebuje świętości budowanej na dobroci i zwyczajności.

Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego Kaliksta Kłoczki. Prosimy, by wszelkie informacje o doznanych łaskach i cudach przekazywać do Kurii Metropolitalnej w Lublinie w formie pisemnej na adres: Kuria Metropolitalna w Lublinie, ul. Wyszyńskiego 2, lub mailowo na adres: kancelaria@diecezja.lublin.pl. Osoby zgłaszające proszone są o podanie danych teleadresowych w celu nawiązania kontaktu. Więcej informacji o Bracie Kalikście można znaleźć na stronie internetowej parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie.

Ufamy, że rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego doprowadzi nie tylko do rychłego wyniesienia na ołtarze Brata Kaliksta, ale przyczyni się również do odnowy duchowej naszej Archidiecezji, abyśmy podążając drogą III Synodu Archidiecezji Lubelskiej coraz bardziej czynili nasz Kościół domem i szkołą komunii. Niech Brat Kalikst wstawia się za nami przed Bogiem w budowaniu komunii będącej wspólnotą serc zakorzenionych w miłości Boga i solidarnych z każdym człowiekiem.

ks dr Adam Jaszcz
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie
Rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej

Print Friendly, PDF & Email