Lubelskie wydawnictwa wyróżnione przez kapitułę nagrody FENIKS 2023

Podczas uroczystości otwarcia XXVIII Targi Wydawców Katolickich w Warszawie ogłoszono tradycyjnie laureatów nagrody FENIKS 2023 dla autorów, instytucji i mediów popularyzujących książkę religijną, przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Do 26. edycji konkursu zgłoszonych zostało blisko 300 publikacji wydanych w 2022 roku przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

Wśród publikacji wyróżnionych w tym roku znalazły się także

WYDAWNICTWA LUBELSKIE:

Kategoria „Nauki Kościelne” – Nagrody:

Doctor Pacis. Teologia pokoju świętego Augustyna, ks. Stanisław Budzik, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” i Wydawnictwo KUL

Wciąż aktualny traktat o świętości pokoju, szkodliwości wojny i szlachetności czynnej obrony przed napaścią ze strony zła. Percepcję dzieła ułatwia przyjazny współczesnemu czytelnikowi styl, wzbogacony o harmonijnie zbilansowane poetyckie środki przekazu.

Doświadczenie a teologia. Studium przemian i rozwoju scientia fidei Josepha Ratzingera na podstawie Opera omnia, o. dr Tomasz Samulnik OP, Wydawnictwo KUL

Próba ujęcia głównych tez teologii i nauczania Josepha Ratzingera. Autorowi udaje się oddać relację między biografią a działalnością intelektualną, naukową i piśmienniczą swojego bohatera.


Kategoria „Seria wydawnicza / Dzieła zebrane” – Wyróżnienie:

Sakramenty święte. Liturgia i teologia sakramentów (7 tomów): Sakrament bierzmowania, Eucharystia w parafii, Sakrament święceń: święcenia prezbiterów, Sakrament święceń: święcenia biskupa, Sakramenty uzdrowienia, Sakrament małżeństwa, Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła, autor: ks. prof. Czesław Krakowiak,  Towarzystwo Naukowe KUL

Vademecum wiedzy na temat sakramentów świętych, istotne dla potrzeb duszpasterzy i katechetów, pomocne dla wiernych w formowaniu i rozwijaniu ich wiary.


Kategoria „Historia – Niepodległa” – Wyróżnienie:

Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym, ks. prof. Antoni Dębiński, prof. Magdalena Pyter, Instytut De Republica

Hołd złożony postaci, która odegrała nietuzinkową rolę w dziele odradzania się Rzeczypospolitej po okresie zaborów, będący biografią wyróżniającą się warsztatową rzetelnością, prezentująca jednego z protoplastów i głównych fundatorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Kategoria „Historia” – Wyróżnienie:

Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, oprac. ks. dr Paweł Lewandowski, Wydawnictwo KUL

Źródło do poznania nieznanej szerzej części historii diecezji tarnowskiej, będące potwierdzeniem statusu biskupa Jerzego Ablewicza jako duszpasterza niezłomnego mającego wpływ na jakość duchowej formacji kilku pokoleń kapłanów diecezjalnych i zakonnych.


Kategoria „Edytorstwo” – Wyróżnienie:

Tempus non edax rerum. Inicjatywy i fundacje artystyczne księdza kanonika Michała Krassowskiego (ok.1680-1768), dr hab. Irena Rolska, Wydawnictwo KUL

Urzekająca artystycznym wyrazem opowieść o dokonaniach na polu mecenatu na rzecz regionalnych ośrodków klasztornych i kościelnych na ziemiach polskich przełomu XVI i XVII wieku. Niezwykle cenne źródło do poznania ważnych epizodów historii sztuki sakralnej w naszym kraju.


Kategoria „Tłumacz” Nagroda:

Homer. Iliada, przekład i oprac. prof. dr hab. Robert R. Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL

Ważny wkład we współczesną kulturę słowa w Polsce. Wzorcowy przykład połączenia kunsztu translatorskiego i literackiego. Klasyk światowej literatury podana pięknym, prostym językiem, uwzględniającym potrzeby czytelnika rodem z XXI wieku.


Kategoria „Muzyka chrześcijańska – klasyczna” – Nagroda:

Kompozycje sakralne. Utwory kompozytorów pijarskich tom 1, Arie i hymny kościelne. Utwory kompozytorów pijarskich tom 2, oprac. Ks. Dariusz Smolarek SAC, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia

Wkład do badań muzykologicznych z zakresu twórczości sakralnej. Ważny element ochrony historii i dorobku artystycznego i duchowego zakonu pijarów.


Wszyscy laureaci FENIKS 2023: https://swk.pl/nagroda-feniks-2023-wyniki-2/

Print Friendly, PDF & Email