Sesja inaugurująca proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Br. Kaliksta Kłoczki OFMCap

W sobotę, 29 kwietnia 2023 r., w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie (Al. Kraśnicka 76)  odbyła się uroczysta, pierwsza sesja inaugurująca proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Brata Kaliksta Kłoczki OFMCap w diecezji lubelskiej. Uroczystość rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego. Ciąg dalszy uroczystości odbył się w parafialnym Amfiteatrze.

Po wprowadzeniu dokonanym przez Wicepostulatora sprawy o. prof. Andrzeja Derdziuka, zaprezentowaniu sylwetki duchowej pokornego Stolarza z Poczekajki – brata Kaliksta Kłoczki, nastąpiła zasadnicza część uroczystości.  Odczytana została prośba postulatora generalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów o. Carlo Calloni, który złożył ją na ręce ks. Abp Stanisława Budzika, biskupa kompetentnego ze względu na miejsce śmierci kandydata na ołtarze; nastąpiło powołanie i zaprzysiężenie diecezjalnego trybunału dochodzenia, przedłożenie wstępnej listy świadków i wyznaczenie terminu kolejnej sesji – sesji roboczej.

Sesja otwarcia dochodzenia odbywa się w sposób uroczysty przy udziale wiernych, zaproszonych gości. Przewodniczy jej biskup diecezjalny, który w ramach swojej jurysdykcji ma wyłączne prawo do prowadzenia dochodzeń na temat życia, cnót lub męczeństwa, ofiarowania życia, i na temat opinii świętości lub męczeństwa, domniemanych cudów i ewentualnie na temat starożytnego kultu sługi Bożego, o którego beatyfikację lub kanonizację się prosi.

Rozpoczęcie procesu poprzedziła faza przygotowawcza prowadzona przez postulatora generalnego zakonu kapucynów i wicepostulatora sprawy. Zebrane zostały m.in. wstępne informacje dotyczące kandydata na ołtarze: jego biografia, trwanie wśród wiernych opinii o świętości jego życia – opinia świętości, informacje o odbieraniu kultu prywatnego i łaskach udzielanych za jego wstawiennictwem – opinia znaków. Zabezpieczone zostały relacje, dokumenty, publikacje i pamiątki.

Arcybiskup powołał cenzorów teologów do oceny pism opublikowanych przez brata Kaliksta, aby upewnić się, że nie znajduje się w nich nic, co byłoby przeciwne wierze lub moralności chrześcijańskiej. Ustanowił także Komisję Historyczną, składającą się z biegłych z zakresu historii i archiwistyki, którzy przeszukali wszystkie archiwa miejsc, gdzie brat Kalikst żył i działał. Zadaniem biegłych – jak to ujmuje instrukcja Sanctorum Mater z 17 maja 2007 r.  jest poszukiwanie i zbieranie wszystkich pism sługi Bożego dotychczas niepublikowanych, jak również wszystkich dokumentów historycznych, czy to manuskryptów, czy to drukowanych, które w jakikolwiek sposób dotyczą sprawy. Uwierzytelnioną kopię wszystkich opublikowanych pism i wszystkich dokumentów zebranych przez biegłych włącza się do akt dochodzenia wraz z Relacją przygotowaną przez biegłych.  

Wydany został edykt w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego – (zobacz) przekazujący do wiadomości wiernych informację o zamiarze rozpoczęcia procesu i prośbę o przekazywanie wszelkich wiadomości dotyczących br. Kaliksta, które świadczą o opinii świętości lub jej przeczą, bądź ujawniają ewentualne przeszkody w sprawie oraz prośbę o udostępnienie dla potrzeb dochodzenia wszystkich dokumentów – listów, dzienników, rękopisów i innych zapisków br. Kaliksta.

Przeprowadzono analizę waloru eklezjalnego sprawy, czyli aktualności sprawy beatyfikacyjnej i jej znaczenia dla Kościoła – korzyści duchowych dla wierzących, szczególnie w wymiarze utwierdzania wiary, zachęty do pełnienia dzieł miłosierdzia i praktykowania cnót. Zasięgnięto opinii Konferencjo Episkopatu Polski, co do słuszności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego oraz uzyskano aprobatę – nihil obstat Stolicy Apostolskiej.

Dokumenty wytworzone i zgromadzone w postępowaniu przygotowawczym zostały przekazane trybunałowi podczas sesji rozpoczęcia dochodzenia.

Po sesji otwarcia, trybunał przystąpi do przesłuchiwania świadków ze wszystkie etapów życia brata Kaliksta, którzy będą odpowiadać na pytania delegata biskupiego, przy obecności rzecznika sprawiedliwości, który w procesie beatyfikacyjnym jest stróżem prawa. Te czynności, a także sesja stwierdzająca brak kultu publicznego, sesje rogatoryjne (wyjazdowe do przesłuchania świadków w innej diecezji), przygotowania kopii akt dla Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, a także sesje Collatio et Auscultatio odbywają się z daleka od światła kamer i fleszy. Są objęte ścisłą tajemnicą procesową.

Dopiero ostatnia sesja dochodzenia diecezjalnego ma również charakter uroczysty i może odbywać się z udziałem wiernych pod przewodnictwem biskupa, który wszczął postępowanie. Instrukcja Sanctorum Mater podkreśla, iż „niezmiernie ważne jest, aby powstrzymać się od wszelkich aktów, które mogłyby wprowadzić wiernych w błąd, że zamknięcie dochodzenia prowadzi koniecznie do beatyfikacji i kanonizacji sługi Bożego” (art. 143 par. 4 SM).  

W oddzielnym postępowaniu badana jest opinia znaków, czyli autentyczności faktów przyjmowanych za cudowne, które dokonały się za wstawiennictwem sługi Bożego, a których nie da się wytłumaczyć działaniem praw natury (uzdrowień i innych szczególnych łask) .

Po zakończeniu postępowania dowodowego akta procesowe (kopie), wraz z innymi dokumentami zostaną przekazane do Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, rozpoczynając tym samym  rzymską fazę badania życia, heroiczności cnót, opinii świętości i znaków brata Kaliksta.

zobacz także:
Oświadczenie rzecznika prasowego ws. procesu beatyfikacyjnego Br. Kaliksta
Edykt w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego br. Kaliksta Mariana Kłoczki, kapucyna
Kapucyński stolarz – brat Kalikst Kłoczko – kandydatem na ołtarze
więcej na stronie: poczekajka.pl – br. Kalikst Kłoczko

Print Friendly, PDF & Email