Ogólnopolski konkurs plastyczny #NaszaFlagaPL – zgłoszenia do 12.04.2021

Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie i Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII, a uczestnicy konkursu mają wykonać pracę plastyczną, której tematem jest 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Technika wykonania prac jest dowolna: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne. Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Zdjęcie prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 12 kwietnia 2021 r., wypełniając formularz na stronie internetowej https://naszaflaga.pl/.

Rozstrzygnięcie konkurs do dnia 22 kwietnia 2021 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas gali finałowej, która odbędą się w sobotę 1 maja 2021 r. w kościele św. Mikołaja w Lublinie (na Czwartku) przy ulicy Słowikowskiego 1.

Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów. W każdej kategorii I nagroda wynosi 2000 PLN, II nagroda – 1000 PLN, III nagroda – 500 PLN. Dodatkowo zostaną rozdane wyróżnienia.

Wszystkie informacje na stronie konkursu: https://naszaflaga.pl/

Print Friendly, PDF & Email