Niedziela Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 11 kwietnia 2021 r., w całym Kościele obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia. Pan Jezus powiedział w czasie objawień do św. s. Faustyny Kowalskiej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).

Niedziela Miłosierdzia ma być dniem szczególnej czci Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, a zarazem dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.

W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. […]Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego.

Dzienniczek s. Faustyny (699)

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego we wspólnotach parafialnych często w sposób szczególny przeżywana jest Godzina Miłosierdzia. O trzeciej po południu, czyli w chwili konania Jezusa na krzyżu, organizowane są adoracje Najświętszego Sakramentu i wspólne modlitwy.

W tym roku, szczególną intencją modlitwy w Godzinie Miłosierdzia, a zwłaszcza odmawianej w tym czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego, niech stanie się prośba o ustania epidemii.

Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.

Dzienniczek s. Faustyny (1572)

Ze względu na obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń religijnych zapraszamy do duchowej łączności w modlitwie dzięki przekazowi medialnemu z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach:

Wigilia święta Miłosierdzia
10 kwietnia (sobota)

– Nabożeństwo „Drogi miłosierdzia” z bazyliki transmitowane będzie przez ogólnopolski kanał TVP3 i na stronie: www.milosierdzie.pl.
– Od 21.00 nocne czuwanie przed świętem Miłosierdzia – transmisja na stronie: www.milosierdzie.pl

Święto Miłosierdzia
11 kwietnia (niedziela)

– Mszę św. o 7.00 i 10.00, a także o 15.00 modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i adoracje z Koronką transmituje TVP1 i TVP3.
– Pozostałe Msze św. z kaplicy cudownego obrazu  i z bazyliki transmitowane będą odpowiednio na stronach: www.faustyna.pl oraz www.milosierdzie.pl

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier­dzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego.

Dzienniczek s. Faustyny (699)

Jako pierwszy święto Miłosierdzia Bożego wpisał do kalendarza liturgicznego kardynał Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej w roku 1985, a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski św. Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a 30 kwietnia 2000 r. – w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej – ogłosił je dla całego Kościoła.

Print Friendly, PDF & Email