Ogłoszono nominacje i zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej z 4.06.2024

We wtorek, 4 czerwca 2024 r., w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie kapłanów, podczas którego ogłoszone zostały zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej.

W bieżącym roku żaden z księży proboszczów nie osiągnął wieku emerytalnego (70 lat). Nie ma także innych zmian proboszczowskich. Swoje pierwsze placówki, w których rozpoczną kapłańską posługę, poznało dwóch księży (neoprezbiterów) wyświęconych 25 maja br. Pracę w nowych wspólnotach parafialnych rozpocznie od 1 lipca br. 31 księży wikariuszy.

NEOPREZBITERZY:

Ks. mgr Mateusz Popek – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej

Ks. mgr Emilian Wolski – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Lubartowie 


ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE:

Ks. mgr Łukasz Boguta – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach na urząd wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli

Ks. mgr lic. Andrzej Boryc  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie

Ks. mgr Jarosław Chmura – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie

Ks. mgr Szymon Czuwara – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Trójcy Świętej w Lublinie

Ks. mgr lic. Mirosław Flak  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Trójcy Świętej w Lublinie

Ks. mgr Rafał Furtak  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Królowej Polski w Jastkowie

Ks. mgr Mateusz Golec  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

Ks. mgr lic. Grzegorz Jarmosz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

Ks. mgr Mirosław Jęczała  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju

Ks. mgr Piotr Kanak  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Maksymiliana Kolbe w Lublinie

Ks. mgr Krzysztof Klepka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie na urząd wikariusza parafii pw. św. Wita w Mełgwi

Ks. mgr Rafał Lewandowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Wita w Mełgwi na urząd wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku

Ks. mgr Dariusz Lipski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Cycowie na urząd wikariusza parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie

Ks. mgr Wojciech Lisiecki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie

Ks. mgr Tomasz Makara – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

Ks. mgr Kacper Małek  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie

Ks. mgr Paweł Matusik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. św Józefa w Puławach

Ks. dr Andrzej Narojczyk  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach na urząd wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach

Ks. mgr Łukasz Protasiewicz  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie

Ks. mgr Paweł Pruszkowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim

Ks. mgr Tomasz Sawicki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

Ks. mgr Krzysztof Sokołowski  – mianowany wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie

Ks. mgr Adam Sowa  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach

Ks. mgr Michał Szuba  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa w Cycowie

Ks. dr Emil Szurma – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie

Ks. mgr Marcin Szymańczuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Trójcy Świętej w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (par. garnizonowa) w Lublinie

Ks. mgr Piotr Wnuczek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach

Ks. mgr Robert Włosek  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie

Ks. mgr Paweł Ziętek  – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie


POZOSTAŁE NOMINACJE:

Ks. mgr Michał Baiński – zwolniony z funkcji prefekta XXI LO im. Stanisława Kostki w Lublinie

Ks. mgr Marcin Chmiel – mianowany audytorem w Lubelskim Sądzie Metropolitalnym

Ks. mgr Łukasz Głaz – zwolniony z funkcji asystenta kościelnego dla wspólnot Przyjaciele Oblubieńca Archidiecezji Lubelskiej

Ks. mgr Maciej Głębocki – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej – skierowany na studia doktoranckie z zakresu liturgiki

Ks. mgr Arkadiusz Kęcik – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej – udzielono rocznego urlopu

Ks. mgr Szymon Majewski – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie – skierowany na studia z zakresu teologii duchowości

Ks. dr Kamil Mielniczuk – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie – udzielono rocznego urlopu

Ks. mgr Łukasz Piętal – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (par. garnizonowa) w Lublinie – udzielono rocznego urlopu

Ks. mgr Cezary Ścisłowski – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli – mianowany prefektem XXI LO im. Stanisława Kostki w Lublinie

Ks. mgr Jan Tadyniewicz – mianowany asystentem kościelnym dla wspólnot Przyjaciele Oblubieńca Archidiecezji Lubelskiej

Ks. mgr Mateusz Wójcik – mianowany zastępca ceremoniarza archidiecezjalnego

Ks. mgr Marcin Wójtowicz – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie – skierowany do nauczania religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

Print Friendly, PDF & Email