Odpust i Dni Papieskie w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie 5-9.06.2021

Parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie (na Czubach) zaprasza na Uroczystości Odpustowe w dniu 9 czerwca 2023 r. i poprzedzające je Papieskie Dni Rodziny w dniach 5-8 czerwca br., które odbędą się z okazji 36. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Lublinie i 6. rocznicy konsekracji tutejszego kościoła parafialnego.

PAPIESKIE DNI RODZINY:

5 czerwca (poniedziałek)

• 17.30 – Program słowno-muzyczny „Święty Jan Paweł Papież Rodziny” w wykonaniu KSM „Libertatem” i scholi młodzieżowej
18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Pawła Gonczaruka, ordynariusza diecezji charkowsko-zaporowskiej
21.30 – Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja

6 czerwca (wtorek)

Msza św. o godz. 12.00 i 18.00 – homilie głosi ks. Grzegorz Musiał, dyrektor Domu Księży Emerytów w Lublinie
19.00 – Koncert na cześć Świętej Rodziny – wystąpi: Lura Łęcz

7 czerwca (środa)

Msza św. o godz. 12.00 i 18.00 – homilie głosi ks. Grzegorz Musiał, dyrektor Domu Księży Emerytów w Lublinie
19.00 – Papieski Koncert Papieski – wystąpi: Piotr Selim

8 czerwca (czwartek)
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Nocna adoracja
O godz. 24.00 – Msza św. sprawowana przez Księży Rodaków

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

W dniu 22 sierpnia 2017 r., w odpowiedzi na prośbę skierowaną przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odtąd corocznie w lubelskim kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny w dniu 9 czerwca (w podwójną rocznicę: wizyty św. Jana Pawła II w roku 1987 oraz dedykacji kościoła parafialnego w roku 2017) osoby, które nawiedzą ten kościół i będą w nim uczestniczyć we Mszy św., w nabożeństwie do św. Jana Pawła II lub same pobożnie będą się tam modlić, będą mogły uzyskać odpust zupełny.więcej: Dekret o odpuście dla kościoła pw. Świętej Rodziny w Lublinie

9 czerwca 2023 r. (piątek)

• Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 12.00 – Słowo Boże głosi ks. prof. Mirosław Brzeziński – KUL

• Uroczysta Msza św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego.

• 19.30Koncert Papieski: Jan Paweł II – Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”
Wystąpią: Alicja Węgorzewska, Olga Bończyk, Bogdan Kierejsza, Robert Grudzień, Yulia Sharovska

Print Friendly, PDF & Email