Nowi alumni lubelskiego seminarium

MSD-2W dniach 16 i 17 września odbył się w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie zjazd kandydatów na pierwszy rok studiów. Czas pobytu wypełniła wspólna modlitwa, poznawanie tożsamości i specyfiki naszego seminarium oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu prawd wiary, etyki chrześcijańskiej i historii Kościoła.

W rezultacie szeregi lubelskich alumnów zasiliła grupa dziewięciu młodzieńców deklarujących wolę kroczenia drogą powołania. Łączna liczba lubelskich alumnów pierwszego roku, przyjętych w dwóch terminach rekrutacyjnych ? lipcowym i wrześniowym, wynosi zatem dziewiętnaście osób. Ponadto jeden kandydat zgłosił się do Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń w Krakowie. Na pierwszy rok studiów zostało również przyjętych czterech chętnych obrządku wschodniego z Ukrainy.

Nowym alumnom gratulujemy odwagi i życzymy pięknego czasu seminaryjnej formacji!

Print Friendly, PDF & Email