Nowe nominacje i zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej z 23.06.2023

W piątek, 23 czerwca 2023 r., w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie kapłanów, podczas którego przekazane zostały decyzje dotyczące zmian personalnych w parafiach i innych instytucjach archidiecezji lubelskiej.

W tym roku sześciu kapłanów pracujących w parafiach przeszło na emeryturę, i tyluż nowych księży podejmie odpowiedzialność za wspólnoty parafialne jako proboszczowie. Trzech aktualnych księży proboszczów zmieni miejsce posługiwania. Swoje pierwsze placówki, w których rozpoczną kapłańską posługę, poznało czterech księży wyświęconych 27 maja br. Pracę w nowych wspólnotach parafialnych rozpocznie od lipca br. 35 wikariuszy. Kilka nominacji dotyczy też duszpasterstw specjalistycznych.

KSIĘŻA EMERYCI

 1. Ks. Kan. Adam Brzyski – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku i przeniesiony w stan emerytalny
 2. Ks. Kan. Józef Czerwieniec – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. Świętego Ducha w Ćmiłowie i przeniesiony w stan emerytalny
 3. Ks. Kan. Jan Hałasa – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie i przeniesiony w stan emerytalny
 4. Ks. Kan. Ryszard Rak – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach i przeniesiony w stan emerytalny
 5. Ks. Kan. Michał Surowiec – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Nadrybiu i przeniesiony w stan emerytalny
 6. Ks. Kan. Janusz Świtaj – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie i przeniesiony w stan emerytalny

ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE

 1. Ks. mgr Sławomir Mazurek – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Bukowej Wielkiej – mianowany proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku
 2. Ks. mgr Adam Pudło – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Marcina w Grabówce – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie
 3. Ks. mgr lic. Grzegorz Zadrożny – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Jastkowie – mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Nadrybiu

NOWI PROBOSZCZOWIE

 1. Ks. dr Paweł Bartoszewski – zwolniony z funkcji dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” – mianowany proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Jastkowie
 2. Ks. dr Krzysztof Gałan – dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego – mianowany proboszczem parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie
 3. Ks. mgr Mariusz Myszak – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Bukowej Wielkiej
 4. Ks. mgr Marcin Rola – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętego Ducha w Chełmie – mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Marcina w Grabówce
 5. Ks. mgr lic. Józef Sarzyński – zwolniony z urzędu rektora kościoła pw. św. Jozafata w Lublinie – mianowany proboszczem w parafii pw. Świętego Ducha w Ćmiłowie
 6. Ks. mgr Marcin Smalec – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach

NEOPREZBITERZY

 1. Ks. mgr Kamil Błaszczak – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach
 2. Ks. mgr Marcin Dudek – mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
 3. Ks. mgr Mikołaj Dudziński – mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
 4. Ks. mgr Marcin Sałapa – mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie

ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE

 1. Ks. mgr Tomasz Atras – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie
 2. Ks. mgr Adam Breś – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy na urząd wikariusza parafii pw. Świętego Ducha w Chełmie
 3. Ks. mgr Łukasz Czapla – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy
 4. Ks. mgr Szymon Czuwara – mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie.
 5. Ks. mgr Damian Dorot – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku
 6. Ks. mgr Paweł Dumała – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej na urząd wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Chełmie
 7. Ks. mgr Tadeusz Fac – mianowany wikariuszem w parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie
 8. Ks. mgr Piotr Flis – mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie
 9. Ks. mgr Zbigniew Gasperski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie
 10. Ks. mgr Paweł Gawroński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej
 11. Ks. mgr lic. Łukasz Głaz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
 12. Ks. mgr Jakub Głowacki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie
 13. Ks. mgr Grzegorz Gut – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie
 14. Ks. mgr Marcin Jasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie na urząd wikariusza parafii pw. MB Różańcowej Puławach
 15. Ks. mgr Kamil Jóźwiak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
 16. Ks. mgr Krzysztof Klepka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej  i Matki Bożej Częstochowskiej w Stróży na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie
 17. Ks. mgr Patryk Kułaga – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim
 18. Ks. mgr Rafał Lamorski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
 19. Ks. mgr Piotr Latoch – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej
 20. Ks. mgr lic. Grzegorz Lipiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie na urząd wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach
 21. Ks. mgr Karol Mazur – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
 22. Ks. mgr lic. Wojciech Mazur – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie na urząd wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Częstochowskiej w Stróży
 23. Ks. mgr lic. Marek Sachadel – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
 24. Ks. mgr Michał Szuba – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie
 25. Ks. mgr lic. Dominik Szymański – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie i mianowany duszpasterzem akademickim przy Politechnice Lubelskiej w Lublinie
 26. Ks. mgr Cezary Ścisłowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
 27. Ks. mgr Jan Tadyniewicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
 28. Ks. mgr lic. Łukasz Walawski – z dniem 1 września mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Anny w Kijanach
 29. Ks. mgr Andrzej Winiarski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa w Markuszowie
 30. Ks. mgr Łukasz Włosek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach na urząd wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach
 31. Ks. mgr Mariusz Wójcik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
 32. Ks. mgr Mateusz Bartosz Wójcik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie
 33. Ks. mgr Rafał Wójcik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
 34. Ks. mgr Tomasz Zgórka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Lublinie
 35. Ks. mgr Michał Znój – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława w Czemiernikach na urząd wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach

POZOSTAŁE NOMINACJE

 1. Ks. mgr Karol Bernatek zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Kijanach – mianowany kapelanem Wojska Polskiego
 2. Ks. mgr Krzysztof Ciupak  zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Lublinie i mianowany kapelanem Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Puławach
 3. Ks. mgr lic. Mariusz Karczmarczyk zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie, mianowany dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Misericordia” w Lublinie
 4. Ks. dr Marek Kwiatosz zwolniony z obowiązków kapelana w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie i mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
 5. Ks. mgr lic. Piotr Ochal zwolniony z urzędu wikariusza pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie – pozostając dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Nałęczowie
 6. Ks. mgr Michał Paśnik skierowany studia w Instytucie Nauk Biblijnych na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 7. Ks. mgr Łukasz Waś mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
 8. Ks. mgr Mateusz Wójcik zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie – kontynuacja studiów
 9. Ks. mgr Marcin Wójtowicz mianowany kapelanem Stowarzyszenia „Migiem przez świat”
Print Friendly, PDF & Email