Nabór kandydatów do Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego 2020

Archidiecezjalne Studium Organistowskie, przygotowujące do posługi organisty kościelnego, ogłasza nabór kandydatów na pierwszy rok.

Warunkiem przyjęcia do Studium jest rozmowa kwalifikacyjna i przesłuchanie kandydata, mające na celu ustalenie poziomu jego zdolności (słuch muzyczny) a także umiejętności i wiedzy muzycznej. W przypadku posiadania jakiegoś stopnia wykształcenia muzycznego, kandydat może podjąć naukę na wyższym roku.

Studium istnieje od roku 1977. Jego założycielem i wieloletnim dyrektorem był zmarły 7 września 2006 roku ks. Edward Pudełko. W ciągu 43 lat funkcjonowania naszej instytucji dyplom jej ukończenia uzyskało prawie 300 organistów. Siedzibą Studium jest budynek dawnej plebanii parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, przy ulicy J. Kochanowskiego 4.

Formacja w Studium trwa 5 lat. Zajęcia teoretyczne i praktyczne (indywidualna nauka gry) odbywają się raz w tygodniu, w dzień wyznaczony dla poszczególnych roczników (czwartek lub sobota). Początek zajęć3 września 2020 roku. Kształcenie muzyków kościelnych na pierwszym roku Studium odbywa się od podstaw.

Chętni do podjęcia nauki w Studium są proszeni o osobiste zgłoszenie się na pierwsze spotkanie połączone z przesłuchaniem dnia 3 września (czwartek) albo 5 września (sobota) 2020 roku, na godzinę 9.00 do siedziby Studium. W uzasadnionych wypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie po tym terminie.

Osoby zakwalifikowane składają następujące dokumenty:

 • podanie
 • opinię lub skierowanie od proboszcza parafii kandydata
 • fotografię
 • wypełnioną kartę personalną (stosowny formularz otrzymuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • oświadczenie rodziców (dotyczy osób nieletnich, stosowny formularz otrzymuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • kopię świadectwa nauki muzyki (dla kandydatów do nauki na wyższych latach).

Wszelkich informacji udzielają:

 • ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak – tel. 697-597-488
  dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego
 • p. mgr Beata Madej – tel. 515-254-490
  (prosimy nie telefonować w lipcu i sierpniu)
 • p. mgr Aleksandra Chmielewska – tel. 791-127-791
Print Friendly, PDF & Email