Studiowanie Biblii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Sekcja Nauk Biblijnych Instytutu Nauk Teologicznych KUL zaprasza wszystkie osoby, zarówno duchowne, jak i świeckie, do podjęcia studiów biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Sekcja Nauk Biblijnych zaprasza także do szerokiej współpracy osoby zainteresowane naukowym badaniem tekstów biblijnych i propagowaniem wiedzy biblijnej w Kościele i w naszej Ojczyźnie.

Sekcja Nauk Biblijnych (SNB) Instytutu Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest wiodącym ośrodkiem studiów i badań biblijnych w Polsce. Aktualnie jej kierownikiem jest ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel. Kontynuując ponad 60-letnią tradycję Lubelskiej Szkoły Biblijnej pracownicy SNB prowadzą działalność badawczą i dydaktyczną, która swoim oddziaływaniem nie tylko wykracza poza Instytut Nauk Teologicznych KUL, ale jest szeroko znana i ceniona poza granicami Polski.

Szczegółowe informacje w folerze (kliknij poniżej):

folder: www.kul.pl/files/1269/public/folder-snb-na-www.pdf
więcej: kandydat.kul.pl

Print Friendly, PDF & Email