Modlitwa o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego

Zachęcamy do włączenia się w modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 28 dnia każdego miesiąca (w nawiązaniu do dnia śmierci Sługi Bożego – 28 maja 1981 r.).

Zachęcamy do modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, pasterza diecezji lubelskiej w latach 1946-48, a w latach 1948-1981 arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski. Zechciejmy w ten sposób wyrazić wdzięczność Bogu za lata służby Księdza Kardynała Kościołowi i naszej Ojczyźnie, prosząc o kolejnego orędownika naszych spraw przed Bogiem.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

 

Print Friendly, PDF & Email