TV lectio divina – VII Niedziela zwykła „C” (Łk 6, 27-38)

To co Chrystus mówi o miłości nieprzyjaciół jest ciężkie do przyjęcia i jeśli staniemy w prawdzie, to bliżej nam do sposobu życia pogan niż uczniów Chrystusa. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Maciej Warowny i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email