Z prac i zadań duszpasterskich

 Podstawowym celem obecnego programu duszpasterskiego jest wskazanie konkretnych działań, które pomogą wiernym przyjąć na nowo i ożywić osobistą wiarę w Syna Bożego, zapoczątkowaną i zakorzenioną w łasce chrztu świętego, zaangażować się w życie wspólnoty kościelnej (np. parafii) i odważnie dawać świadectwo o swej wierze w codziennym życiu.
Opracowując program duszpasterski wzięto m.in. pod uwagę następujące okoliczności:
Duszpasterstwo:
– 300 lecie powstanie Seminarium Duchownego w Lublinie
– Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Lubelskiej
– rekolekcje ewangelizacyjne ?Źródło?
– rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone w 15 parafiach przez wspólnoty neokatechumenalne
– ogólnopolskie spotkanie ministrantów i lektorów w Lublinie
– nabożeństwa pasyjne ? drogi krzyżowe
? przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II, która się odbędzie w Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia przyszłego roku
? dziękczynienie za kanonizację Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II
– Iskra Kanonizacyjna z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
– Dzień Świętości Życia
– Niedziela Palmowa i Światowy Dzień Młodzieży
– Via Lucis
– spotkanie Dużych Rodzin w Lublinie /czerwiec 2014/ w ramach przygotowań do synody Biskupów o Rodzinie w Rzymie
– Boże Ciało i Koncert Chwały
– uroczystości maryjne w katedrze lubelskiej
– pielgrzymka piesza na Jasną Górę
– uroczystości odpustowe w sanktuariach maryjnych w Wąwolnicy i w Chełmie
– lokalne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych
– pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę
– kongresy różańcowy
Formacja intelektualna
– Uniwersytet Otwarty
– Szkoła Słowa Bożego
– Duszpasterskie Wykłady Akademickie
Z formacji duchowej
– Szkoła Formacji Duchowej /lectio divina/
– Dni modlitw o świętość /uświęcenie kapłanów /12 czerwca i 15 listopada 2014/
– listy pasterskie Metropolity Lubelskiego na Adwent i Wielki Post
– Adoracja kapłańska w katedrze lubelskiej / Wielki Post i Adwent/
Ponadto:
– rozpoczęcie przygotowań do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski w 2016 r.,
? rozpoczęcie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pod koniec lipca 2016 r. i ew. pielgrzymki papieża Franciszka do Polski.
– modlitewne i materialne wspieranie Ukraińców w kontekście niedawnych dramatycznych wydarzeń /na poziomie Archidiecezji i Caritas/
– klucze do Rzymu
Print Friendly, PDF & Email