Lubelskie Dni Rodziny – jubileusz małżeństw – 4.06.2017

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej już po raz dwudziesty organizuje tradycyjnie Lubelskie Dni Rodziny, których celem jest promocja problematyki i wartości rodziny w społeczeństwie. Stałym elementem programu tych dni jest uroczysta Eucharystia w Archikatedrze Lubelskiej dla Jubilatów obchodzących 50-lecie, 55-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego i następnie uroczyste spotkanie z władzami Stowarzyszenia i Miasta Lublin w sali Trybunału Koronnego.

Msza święta w intencji Jubilatów rozpocznie się w dniu 4 czerwca 2017 r. o godz. 11.30. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się w Trybunale Koronnym uroczyste spotkanie Dostojnych Jubilatów z władzami Miasta i Stowarzyszenia. Spotkanie to połączone jest m. in. z wręczeniem okolicznościowych dyplomów i koncertem.

W celu umożliwienia odpowiedniego przygotowania tego spotkania uprzejmie prosimy o zgłoszenie się poprzez wypełnienie poniższego formularza i wysłanie do 20 maja br. w kopercie na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej
ul. Zielona 3
20-082 Lublin


PRZYKŁADOWA TREŚĆ ZGŁOSZENIA:
Niniejszym potwierdzamy, iż obchodzimy w roku 2017 swój Jubileusz …….. (50-lecia, 55-lecia, 60-lecia) małżeństwa i zamierzamy uczestniczyć we Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej w dniu 24 maja br. o godz. 11:30, a następnie w spotkaniu w Trybunale Koronnym.
Nazwiska i imiona: ……………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………

 

Print Friendly, PDF & Email