List pasterski Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2016 r.

?OTO TERAZ CZAS ZBAWIENIA?

List pasterski Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2016 r.

 

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Po raz kolejny wkraczamy w okres Wielkiego Postu. Na znak gotowości do pokuty przyjęliśmy w Środę Popielcową popiół na nasze głowy, wsłuchując się w Chrystusowe zaproszenie: ?Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.? Do naszych uszu i serc dotarło wołanie św. Pawła: ?W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem?. Apostoł przestrzega nas, abyśmy nie zmarnowali czasu łaski Bożej. Cytując słowa Pisma: ?W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą?, wzywa nas do duchowej mobilizacji: ?Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia? (2 Kor 6,2). Słowa te są szczególnie aktualne w Roku Świętym Miłosierdzia, a także w kontekście wielkich wydarzeń i rocznic, jakie obchodzimy zarówno w wymiarze diecezjalnym, jak i ogólnopolskim.

Dziękczynienie za łaskę chrztu

Liturgia słowa I niedzieli Wielkiego Postu otwiera przed nami Księgę Powtórzonego Prawa. Ważnym obrzędem w życiu religijnym Izraelitów było składanie w ofierze pierwszych płodów ziemi. Wyrażała się w tym geście świadomość zależności od Boga i głęboka wdzięczność za Jego dobrodziejstwa na przestrzeni dziejów. Jedno z tych dobrodziejstw Stary Testament wymienia zawsze na pierwszym miejscu: mianowicie cudowne wyzwolenie z niewoli egipskiej i wprowadzenie do ziemi obiecanej.

Liturgia Kościoła przypomina nam o tych wydarzeniach na początku Wielkiego Postu, będącego przygotowaniem na Święto Paschy, czyli przejścia. Pascha Izraelitów była zapowiedzią Paschy Chrystusa: Jego przejścia przez Mękę i Śmierć do chwały zmartwychwstania. Nasz udział w tej tajemnicy dokonuje się przez sakrament chrztu świętego. Chrystus, nowy Mojżesz, przeprowadza nas przez wodę chrztu: z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych, z ciemności do światła, ze śmierci do życia.

Z wdzięcznością wspominamy chrzest przyjęty przez księcia Mieszka i jego dwór 1050 lat temu. Był to początek historii chrześcijańskiej Polski, a zarazem narodziny naszej narodowej i państwowej jedności. Od tego momentu źródło chrzcielne bije nieustannie na polskiej ziemi i otwiera kolejne pokolenia rodaków na komunię z Bogiem i z człowiekiem. Centralne obchody Jubileuszu Chrztu Polski odbędą się w dniach 14-16 kwietnia w Gnieźnie i w Poznaniu. Przewidziane jest zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski oraz posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej.

Okazją do świętowania Jubileuszu we wspólnotach parafialnych będzie tegoroczna Wigilia Paschalna, podczas której odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Przeżyjmy tę liturgię z głęboką wdzięcznością za chrzest własny, jak i całego naszego narodu. W dniach 20-23 października 2016 r. będzie miała też miejsce Narodowa Pielgrzymka do Rzymu. Serdecznie zapraszam kapłanów i wiernych do licznego udziału w tej wędrówce do źródeł naszej wiary. Niech każda parafia w archidiecezji wyśle na nią swoich reprezentanów.

?Miłosierdzie to imię Boga?

Taki tytuł nosi najnowsza książka Papieża Franciszka, będąca zapisem wyjątkowej rozmowy o miłosierdziu, przeprowadzonej z włoskim dziennikarzem Andreą Torniellim. Ojciec Święty odsłania nam na jej kartach powody ogłoszenia Roku Świętego Miłosierdzia. Wspomina przeżycia ze swojej młodości oraz doświadczenia duszpasterskie. Wskazuje na inspirację ze strony ostatnich papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II, i na osobę św. Faustyny Kowalskiej. Miłosierdzie ? mówi papież Franciszek ? ?to dowód tożsamości naszego Boga?.

Na każdej stronie tej książki widać ojcowską troskę o to, aby Kościół docierał do ludzi szukających sensu życia i uleczenia ran. Papież przypomina tradycyjne uczynki miłosierdzia wobec ciała i wobec duszy. Chce nam uświadomić, że miłosierdzie nie może pozostać jedynie pięknym hasłem, ale musi być praktyczną konkretną odpowiedzią na ludzkie potrzeby. ?Darmo otrzymaliśmy darmo dajemy ? mówi papież Franciszek. ? Jesteśmy wezwani do tego, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie wykluczonej. Dotknąć ciała Chrystusa w tym, kto jest wykluczony, głodny, spragniony, nagi, w więzieniu, chory, bezrobotny, prześladowany, kto jest uchodźcą. Tam znajdujemy naszego Boga, dotykamy Pana. Powiedział nam to sam Jezus, wyjaśniając, jaki będzie protokół, na podstawie którego będziemy sądzeni: za każdym razem, gdy uczyniliśmy coś najmniejszemu z naszych braci, Jemu to uczyniliśmy (por. Mt 25,31-46).?

Siostry i Bracia w Chrystusie!

W Rok Święty Miłosierdzia wpisuje się harmonijnie srebrny jubileusz naszej Archidiecezjalnej Caritas. 25 lat temu udało się przywrócić jej dobroczynną działalność, przerwaną w roku 1950 na skutek likwidacji przez władze komunistyczne. Jubileuszowym darem naszej Caritas dla społeczeństwa jest centrum charytatywne w Krasnymstawie. Pragniemy, aby ta nowa placówka była ?żywą bramą? Bożego Miłosierdzia. Niech ci, którzy będą ją przekraczać, jak i wszyscy wspierający dzieło naszej Caritas, doświadczają czułej troski Boga pochylającego się zawsze nad słabością człowieka. Zachęcamy do wspierania dzieła jałmużny wielkopostnej. Niech nie zabraknie w czasie Świąt na naszych stołach ?chlebków dobroci?, będących wyrazem pomocy dla ludzi cierpiących i okaleczonych przez biedę i niedostatek.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej została powołana do istnienia dekretem biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka z dnia 24 maja 1991 roku. Autor tego dekretu podpisał go niemal w przeddzień 25-lecia swoich święceń biskupich. Od tego momentu upłynęło kolejnych 25 lat. Dziś Ksiądz Arcybiskup Bolesław Pylak, senior Episkopatu Polski, zbliża się do 50. rocznicy swoich święceń biskupich.

Niespotykany w Polsce od wieków złoty jubileusz biskupstwa obchodzić będziemy uroczyście w naszej Archikatedrze z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski w dniu 28 maja, w ostatnią sobotę Maryjnego miesiąca. Będzie to równocześnie dzień 35. rocznicy odejścia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaś dwa dni wcześniej, 26 maja, minie 70 lat od jego ingresu do Katedry Lubelskiej. To szczęśliwa zbieżność, bo Prymas Tysiąclecia odegrał ważną rolę w życiu naszego Jubilata. Arcybiskup Bolesław jako diakon towarzyszył mu podczas podróży wizytacyjnych po diecezji lubelskiej, a potem wyraził swoją wdzięczność publikacjami książkowymi o Stefanie Wyszyńskim jako biskupie lubelskim oraz pomnikiem stojącym od dwudziestu lat przed Domem Arcybiskupów Lubelskich.

Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach jubileuszowych oraz proszę o modlitwę w intencji dostojnego Jubilata. Modlimy się w tych dniach także za jego bezpośredniego następcę, Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. W minionym tygodniu obchodziliśmy 5. rocznicę jego nagłego odejścia. ?Nadzieja, odkrywana wśród ran i bólu świata, ma oblicze Chrystusa ? napisał przed laty ? Jest osobą, nie zaś ideologią. Jej imię używane zamiennie brzmi: Miłosierdzie.? Ufamy, że Arcybiskup Józef wpatruje się dziś w oblicze Miłosierdzia ? Misericordiae vultus ? i wstawia się za Kościołem, któremu wiernie i mądrze służył.

W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zapraszam diecezjan do wzięcia udziału w Pielgrzymce Archidiecezji Lubelskiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Chcemy spotkać się tam na uroczystej Mszy Świętej w dniu 11 czerwca br. o godz. 12, aby sławić Boże Miłosierdzie objawione światu przez Oblicze Chrystusa.

Radosne święto wiary

Szybkimi krokami zbliża się największe wydarzenie tegorocznego czasu łaski, Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Młodzi z całego świata przyjadą do Polski, także do naszej archidiecezji. Kilkumiesięczna droga, którą mamy jeszcze przebyć do tego wydarzenia, musi być przede wszystkim wypełniona modlitwą całego Kościoła. Za podjęte już modlitewne inicjatywy serdecznie dziękuję i gorąco proszę o dalsze. Zwracam się z tą prośbą zwłaszcza do ludzi cierpiących: wasza ofiara jest szczególnie skuteczna. Niech modlitwa za młodych i z młodymi wypełni życie wszystkich parafii oraz wspólnot zakonnych. Ufamy, że owocem tej modlitwy będzie nie tylko dobre przygotowanie i przeżycie Światowych Dni Młodzieży, ale także pomnożenie liczby powołanych do służby Bożej.

Serdecznie dziękuję duszpasterzom i wszystkim środowiskom formującym młodzież za dotychczasowe zaangażowanie w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, zarówno w wymiarze duchowym, jak i organizacyjnym. W szeregach wolontariuszy pracujących na rzecz ŚDM są jeszcze miejsca dla wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę służbę. W posłudze wolontariuszy nie chodzi o jednorazową, okazjonalną mobilizację. Istotą ich pracy jest doświadczenie radosnego czynienia dobra we wspólnocie Kościoła, które będzie kontynuowane w dalszych inicjatywach duszpasterskich po zakończeniu spotkania w Lublinie i Krakowie. Tej szansy nie wolno zmarnować ani duszpasterzom, ani działającym już wspólnotom młodzieżowym.

Bardzo liczę na księży, katechetów oraz animatorów, którzy pomogą młodym z archidiecezji lubelskiej wziąć udział w spotkaniu organizowanym dla nich w Niedzielę Palmową. Bez waszego oddania uczestnictwo młodych w diecezjalnym dniu młodzieży nigdy nie nabierze koniecznego dynamizmu. Jeszcze przed wakacjami, w uroczystość Bożego Ciała, spotkamy się na tradycyjnym już Koncercie Chwały. Będzie to niejako próba generalna przed centralnym wydarzeniem w ramach lipcowych Dni w Diecezji. Nazwaliśmy je ?Arena Młodych? i mamy nadzieję, że grono jego uczestników obejmie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób. Już dziś zaplanujcie swój udział w modlitwie na stadionie Arena Lublin w dniu 23 lipca.

Licznej reprezentacji młodych z naszej archidiecezji nie może zabraknąć w Krakowie. Stworzenie grup i przygotowanie wyjazdu na spotkanie z Ojcem Świętym niech będzie działaniem priorytetowym dla wszystkich duszpasterzy oraz środowisk związanych z formacją młodzieży. Pomocą służy tu nasze diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Młodzieży.

Na koniec wezwijmy miłosiernego Boga słowami Modlitwy Światowych Dni Młodzieży: ?Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.?

Na obfite owoce czasu łaski i zbawienia wszystkim z serca błogosławię

Wasz biskup Stanisław

 


List należy odczytać w 1. niedzielę Wielkiego Postu 14 lutego 2016 r. podczas wszystkich Mszy Świętych.

Print Friendly, PDF & Email