TV lectio divina – V niedziela Wielkiego Postu „C”

Misera et misericordia. Medytację biblijną J 8, 1-11 prowadzą ks. Robert Muszyński i ks. Robert Skrzypczak (Warszawa)

Print Friendly, PDF & Email