Dla upamiętnienia osoby i dzieła ks. kan. Jana Hryniewicza

W piątek 28 kwietnia 2017 r. na terenie parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku miała miejsce uroczystość poświęcenia obelisku upamiętniającego osobę i dzieło księdza Jana Hryniewicza (w setną rocznicę jego urodzin), pierwszego proboszcza i budowniczego pierwszego kościoła w Świdniku. Poświecenia i odsłonięcia tablicy dokonał bp. Mieczysław Cisło, na zakończenie Mszy św., podczas której udzielił także sakramentu bierzmowania.

Trudno wyliczyć zasługi, jakie położył dla tego Miasta, w którym budował z wiernymi parafię, był opiekunem Solidarności, troszczył się o internowanych… Rozmiłowany w Bogu, wrażliwy na drugiego człowieka, oddany dziełu Solidarności w pamiątkowej tablicy będzie przypominał o tym mieście niezłomnym, i jeszcze bardziej niezłomnych ludziach, którzy w tzw. mieście ateizmu budowali kościół dla czci prawdziwego Boga.

Nad projektem monumentu czuwali: Pani Danuta Tatara /fundatorka obelisku/ i ks. Marek Wisiński.

Ks. Kanonik Jan Hryniewicz urodził się na ziemi wileńskiej 16 lipca 1917 r. w Malinowszczyźnie, w parafii w Głębokiem. W 1949 r. otrzymał święcenia diakonatu z rąk przyszłego Prymasa Tysiąclecia ks. bp. Stefana Wyszyńskiego, 25 czerwca 1950 r. święcenia kapłańskie – z rąk biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. W 1970 r. kuria lubelska skierowała go do parafii w Kazimierzówce koło Świdnika z zadaniem zbudowania kościoła w Świdniku, który podobnie jak Nowa Huta miał być miastem bez Boga i kościoła. Był pierwszym proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku i budowniczym pierwszego kościoła w Świdniku. W 1994 r. Rada Miejska w Świdniku nadała ks. Hryniewiczowi pierwszy w dziejach miasta tytuł „Zasłużony dla Miasta Świdnika”. Był też jedyną osobą z Lubelszczyzny, który otrzymał tytuł „Honorowy członek NSZZ 'Solidarność'”, w uznaniu jego zaangażowanym w powstanie i działanie struktur niezależnego ruch związkowego oraz wsparcie osób represjonowanych w okresie stanu wojennego. Zmarł 29 października 1999 r. w Świdniku, przeżywszy 82 lata. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Świdniku.

więcej:

Wikipedia, Nasz Dziennik, Świdnik.Net, Historia Parafii

Print Friendly, PDF & Email