Kolejne projekty Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Kolejne lata funkcjonowania Caritas, to ciągłe odczytywanie aktualnych potrzeb różnych grup, a także pojedynczych osób wymagających wsparcia i wychodzenie im naprzeciw z konkretnymi formami pomocy. Również obecnie przed Caritas naszej archidiecezji stają nowe zadania, będące odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczne.

W czwartek, 22 kwietnia 2021 r., Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wręczyli umowy beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wśród nich znalazła się także lubelska Caritas.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów:

✔ Projekt pn. WŁĄCZENI – mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności, wartość to nieco ponad 1,74 mln zł ( dofinansowanie z UE to blisko 1,4 mln zł)

✔ Projekt RÓWNE SZANSE – droga do godnego życia osób niesamodzielnych, o wartości nieco ponad 2,1 mln zł (dofinansowanie z UE to ponad 1,7 mln zł)

Print Friendly, PDF & Email