Lubelskie obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W poniedziałek, 3 maja 2021 r. obchodzimy będziemy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze względu na sytuację epidemiczną, podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczne obchody będą w swojej zewnętrznej formule bardzo ograniczone.

Konstytucja uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku jest w dziejach polskiego parlamentaryzmu oraz myśli polityczno-prawnej dziełem szczególnym i zarazem wyjątkowym. Zrodzona w momencie śmiertelnego zagrożenia dla bytu państwowego ze strony ościennych mocarstw,miała w zamierzeniach gruntownie zreformować ustrój społeczny oraz siły zbrojne w celu skutecznego wzmocnienia Rzeczypospolitej.

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

O godz. 10.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny w archikatedrze lubelskiej. Eucharystii przewodniczył będzie bp Józef Wróbel.

Po Mszy św., przedstawiciele różnych środowisk reprezentowanych w Komitecie Honorowym – w imieniu wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego – złożą kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, z zachowaniem ograniczeń epidemicznych.

Niech tegoroczne obchody majowego święta w roku ustanowionym Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej będą okazją do wzbudzenia na nowo świadomości, jak ważnym dobrem jest wolne państwo polskie. Niech ten świąteczny dzień stanie się okazją,by w rodzinnym gronie, przypominać dzieje naszej Ojczyzny. Przekazujmy sobie jak wielkie jest dziedzictwo Narodu polskiego.Oddajmy hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego dzieła.Niech świętowanie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzmocni w nas dumę z bycia Polakami.

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

PROGRAM:

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. Królewska 10
godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny

Plac Litewski
godz. 11.30 Oficjalna część obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  • meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowej
  • odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej na maszt
  • odegranie pieśni „Witaj majowa jutrzenko”
  • wystąpienie wojewody lubelskiego
  • apel pamięci
  • salwa honorowa
  • składanie kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja

więcej: Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim
źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email