Izba pamięci biskupa lubelskiego bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

We wtorek, 14 września 2021 r., Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik uroczyście pobłogosławił i zaprezentował pokój przygotowany jako miejsce, w którym gromadzone i prezentowane są pamiątki po bł. kard. Stefanie Wyszyńskim związane z jego posługą biskupa lubelskiego w latach 1946-1949.

Wdzięczni za jego całkowite zawierzenie samemu Bogu przez Maryję „Soli Deo per Mariam” oraz za dar jego osoby i posługi przygotowaliśmy tę izbę pamięci przypominającą jego obecność wśród nas i dobro, które przez jego gorliwą służbę stało się udziałem naszych przodków i nas samych…

Abp Stanisław Budzik, Fragment modlitwy błogosławieństwa

Wśród zgromadzonych pamiątek szczególne miejsce zajmuje klęcznik, przy którym modlił się bp Stefan Wyszyński; są także meble, które służyły mu gdy był biskupem lubelskim. Znajduje się tu również kilka tekstów związanych z Błogosławionym m.in. tekst pierwszego listu pasterskiego jaki napisał do swoich diecezjan przybywając do Lublina w roku 1946; własnoręcznie napisany list do sióstr zakonnych, jeden z ostatnich listów napisanych przez prymasa podczas uwięzienia w Komańczy; inne pisma podpisane przez Biskupa Wyszyńskiego; zdjęcia zrobione w okresie jego posługi, ale i późniejsze zdjęcie „gigantów ducha XX wieku, a może i całego tysiąclecia” – jak stwierdził abp Stanisław Budzik: kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły zrobione na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Izba znajduje się obok kaplicy domu biskupiego, uświęconej modlitwą i obecnością błogosławionego biskupa i prymasa, w której umieszczone są obecnie witraże: z herbem Kardynała Wszystkiego z Matką Bożą Częstochowską oraz zawołaniem „Soli Deo”. Na zakończenie uroczystości, również w kaplicy zawisł obraz nowego Błogosławionego.

Print Friendly, PDF & Email