Uroczyste otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej – 25.09.2021

W sobotę 25 września 2021 r. o godz. 11.00 w Archikatedrze nastąpi uroczyste otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Wydarzenie to będzie jednocześnie dziękczynieniem za beatyfikację Biskupa Lubelskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Czackiej.

W Eucharystii wezmą udział członkowie synodu oraz przedstawiciele wszystkich parafii w osobach Księży Proboszczów i po jednym reprezentancie parafialnego zespołu synodalnego.

25 września, w sobotę o godz. 11.00 nastąpi uroczyste rozpoczęcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, które miało się odbyć w ubiegłym roku, a z powodu pandemii zostało odłożone. Będzie to jednocześnie dziękczynienie za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, niegdyś Biskupa Lubelskiego. Włączymy go do grona Patronów Synodu i będziemy czerpać z Jego bogatego duchowego przesłania.

Zaproszenie Metropolity Lubelskiego na uroczystości wrześniowe 2021

Wszystkich prosimy o systematyczną modlitwę w intencji synodu oraz zapraszamy do uczestnictwa w transmisji Mszy świętej za pomocą mediów elektronicznych.

więcej: www.synodlublin.pl

TRANSMISJA:


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Informacje dla kapłanów koncelebrujących:

Wszyscy księża proszeni są o:

– zabranie alb ze sobą;
– wchodzenie do Archikatedry głównymi drzwiami; prosimy nie wchodzić przez zakrystię.

Księża członkowie Synodu proszeni są o:

– odebranie wyznania wiary w sekretariacie synodu, który będzie się mieścił w kancelarii kurii i udanie się do zakrystii;
– w zakrystii ubranie szat liturgicznych i wyjście razem z asystą do ołtarza;
– zabranie ze sobą w procesji wejścia tekstów wyznania wiary;

Pozostali księża proszeni są:

– po wejściu do Archikatedry o kierowanie się do nawy bocznej (po stronie Sanctissimum);
– o ubranie szat liturgicznych w tymczasowej zakrystii usytuowanej w nawie bocznej;
– o zajmowanie wyznaczonych miejsc przed rozpoczęciem Mszy św. w ławkach w nawie głównej po stronie obrazu MB i w nawie bocznej;

Informacje dla świeckich uczestników synodu:

– odbierają wyznanie wiary w sekretariacie synodu, który będzie się mieścił w kancelarii kurii;
– zajmują miejsca w nawie głównej po prawej stronie;

UWAGA! Wszyscy członkowie Synodu – duchowni i świeccy, po odczytaniu przez wyznaczone osoby wyznania wiary i przysięgi wierności, będą podchodzić do ołtarza i tam składać podpisane dokumenty (wyznanie wiary i przysięgę wierności). Przed złożeniem tychże dokumentów kładą prawą rękę na Ewangeliarzu. Najpierw wyznanie wiary złożą na ołtarzu Księża Biskupi, a następnie podchodząc procesjonalnie z obu stron ołtarza duchowni i świeccy.

Informacje organizacyjne:

Sekretariat synodu będzie się mieścił w budynku kurii, w sali przy kancelarii. Czynny będzie w godzinach 9.00 – 10.30. W tym czasie duchowni i świeccy członkowie synodu powinni odebrać tam tekst wyznania wiary i przysięgi wierności.

Prosimy o parkowanie samochodów na dolnym parkingu Kurii Metropolitalnej oraz na terenie Caritas (wjazd od Al. Unii Lubelskiej). W dniu otwarcia synodu nie będzie możliwości zaparkowania przed Archikatedrą.

Print Friendly, PDF & Email