Informacja o pracy Sądu Metropolitalnego w Lublinie

W związku ze stanem epidemii Sąd Metropolitalny w Lublinie podaje do wiadomości:

1. Sąd wykonuje wszystkie czynności procesowe, które są możliwe w aktualnym reżimie sanitarnym.

2. Warunki lokalowe sądu nie pozwalają jeszcze na bezpieczne, zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych, przeprowadzanie przesłuchań w siedzibie sądu.

3. Jeśli zapadnie decyzja o wznowieniu przesłuchań z gwarancją bezpieczeństwa lub przy użyciu technologii informatycznych – osoby zainteresowane będą wezwane za pośrednictwem poczty lub powiadomione telefonicznie.

4. Porady w sprawach dotyczących procesu o nieważność małżeństwa możliwe są po uprzednim umówieniu.

5. Sąd przyjmuje korespondencję pocztą tradycyjną i elektroniczną.

6. Przyjęcia interesantów są możliwe po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną (81 532 36 33) lub pocztą elektroniczną: e-mail: tribunal@diecezja.lublin.pl.

Print Friendly, PDF & Email