Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego – 29.04.2017

W sobotę 29 kwietnia 2017 r. Kościół katolicki w Polsce obchodzi ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2002 roku Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Jest on kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau, którzy przeżyli obóz koncentracyjny, a po zakończeniu wojny co roku 29 kwietnia – w rocznicę wyzwolenia obozu 29 kwietnia 1945 r. – przybywali do sanktuarium w Kaliszu, by dziękować za cudowne ocalenie za wstawiennictwem św. Józefa.

Ogólnopolskie uroczystości z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego i 72. rocznicy wyzwolenia obozu KL Dachau, jak co roku, odbywają się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Centralna uroczystość będzie miała miejsce w sobotę 29 kwietnia o godz. 12.00. Uroczystej sumie będzie przewodniczył J.E. Ks. Bp Wiesław Mering – Biskup Włocławski.

W czasie drugiej wojny światowej z rąk okupantów – niemieckiego i sowieckiego, zginęło blisko trzy tysiące polskich duchownych, co stanowiło jedną piątą (20 proc.)  przedwojennego duchowieństwa. Różnorodnym represjom poddana została ponad połowa spośród ówczesnych duchownych diecezjalnych i zakonnych.

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich blisko 1800 pochodziło z Polski. Niemal połowa z nich została zamęczona w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

W obozie w Dachau poniosło śmierć 18 kapłanów diecezji lubelskiej. Listę ofiar niemieckiego terroru na lubelskich kapłanach dopełnia bł. Władysław Goral, biskup pomocniczy diecezji lubelskiej.

29 kwietnia 2015 r., w 70. rocznicę wyzwolenia obozu, polscy biskupi i księża odprawiali w Dachau Mszę św. o błogosławionych męczennikach, modląc się za ofiary obozu koncentracyjnego. Spośród 1780 duchownych katolickich więzionych w Dachau zamordowano tu 868 polskich duchownych. Obóz ten, to „Kapłańska Golgota Zachodu. Prawdziwa szkoła męczenników” – powiedział wówczas o Dachau abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wśród ofiar obozu koncentracyjnego w Dachau znalazło się także 18-tu duchownych pochodzących z diecezji lubelskiej:

1. BIERZYŃSKI Józef – proboszcz w Suchowoli
2. BRYŁOWSKI Jan – proboszcz w Wożuczynie
3.CHMIELEWSKI Józef – wikariusz w Biłgoraju
4. CHRÓŚCICKI Leon – proboszcz w Starym Zamościu
5. CIEŚLIK Stanisław – prefekt w Chełmie
6. GAJEWSKI Edward – proboszcz w Chodywańcach
7. bł. GOSTYŃSKI Kazimierz – rektor kościoła powizytkowskiego w Lublinie
8. KOSTRZEWA Mikołaj – proboszcz w Majdanie Starym
9. MICHALEWSKI Jan – skarbnik kurii
10. bł. MYSAKOWSKI Stanisław – wikariusz w katedrze
11. OCHALSKI Zdzisław – kanclerz kurii
12. ORZEŁ Jan – wikariusz w Tomaszowie Lubelskim
13. POBOŻNY Jan – prof. Wyższego Seminarium Duchownego
14. SAMOLEJ Jan – prefekt w Biłgoraju
15. SUROWSKI Dominik – prefekt w Chełmie
16. SZABELSKI Edward – kapelan Wojska Polskiego
17. WIELGOSZ Ludwik – proboszcz w Goraju
18. bł. ZAWISTOWSKI Antoni – prof. Wyższego Seminarium Duchownego

Print Friendly, PDF & Email