TV lectio divina – III Niedziela Wielkanocna „A” (Łk 24, 13-35)

Droga dwóch uczniów do Emaus jest drogą, na której przechodzą z duchowej śmierci do życia, przeżywają swoją Paschę z Chrystusem Zmartwychwstałym. Ten drugi uczeń bezimienny to my, zaproszeni do przeżywania takiej Paschy podczas każdej eucharystii. Do wspólnej medytacji zapraszają ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email