Dyspensa na piątek – 30 grudnia 2016 r. – święto Świętej Rodziny

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 30 grudnia 2016 r., w dniu liturgicznego święta Świętej Rodziny.

Lublin, dnia 14 grudnia 2016 r.

Nr 760/Gł/2016

DEKRET
O UDZIELENIU DYSPENSY OD PRZEPISÓW O WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, zgodnie z kanonem 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz uwzględniając normy zawarte w kanonach 1251 i 1245 KPK udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 30 grudnia br. wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji.

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

+Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz

Print Friendly, PDF & Email