Centrum Jana Pawła II w Lublinie – dobroczyńcom i stypendystom

Do życzeń z okazji uroczystości Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017 dołącza się Centrum Jana Pawła II w Lublinie obejmując szczególną pamięcią dobroczyńców Centrum oraz jego stypendystów. W imieniu Centrum życzenia przekazał ks. prałat Tadeusz Pajurek, prezes zarządu:

Print Friendly, PDF & Email