Dyspensa na piątek – 16 czerwca 2017 r.

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 16 czerwca 2017 r. (piątek po Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej).

Lublin, 14 czerwca 2017 r.

Nr 373/Gł/2017

DEKRET
o udzieleniu dyspensy od przepisów o wstrzemięźliwości

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, zgodnie z kanonem 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz uwzględniając normy zawarte w kanonach 1251 i 1245 KPK udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 16 czerwca br. (piątek po Uroczystości Bożego Ciała) wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji.
Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności
.

+Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz

 

Print Friendly, PDF & Email