Dni Zofii Kossak w Lublinie 23-27.04.2018

W tym roku przypada 50. rocznica śmierci Zofii Kossak – wybitnej pisarki, patriotki, działaczki społecznej, a nade wszystko świadkowi wiary katolickiej. Z okazji tej rocznicy Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie organizuje w dniach 23-27 kwietnia 2018 r. po raz pierwszy Dni Zofii Kossak w Lublinie.

Życie i twórczość Zofii Kossak były przeniknięte troską o naród i jego przyszłość, o umocnienie ducha, którego źródło upatruje w Ewangelii. Swoją głęboką więź z Bogiem przeniosła na służbę drugiemu człowiekowi, angażując się w liczne działania charytatywne i pomocowe. Niezłomną i bohaterską postawę przejawiła szczególnie w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, gdy z narażeniem życia, niosła pomoc prześladowanej społeczności żydowskiej. Tym wartościom pozostałą wierna do końca, nawet w obliczu komunistycznej rzeczywistości lat powojennych.

Stojąc w przededniu – bliskiej sercom Polaków – rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości pragniemy, by Zofia Kossak stała się wzorem do naśladowania dla każdego Rodaka, w sposób szczególny dla młodego pokolenia. Niech jej powieści na nowo rozpalają serca Bożym ogniem i prowadzą do pełnej niepodległości polskiego Ducha i Ojczyzny.

Patronat honorowy objęli:

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik
Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Print Friendly, PDF & Email