Dekret w sprawie odpustów w Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Lubelskiej

ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

 Lublin, 9 stycznia 2015 r.

Nr 10/Gł/2015

 

Dekret w sprawie odpustów w Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Lubelskiej

 Uwzględniając pragnienia wielu osób konsekrowanych oraz zachętę Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Życia Konsekrowanego. Rozpoczął się on 30 listopada 2014 r., w pierwszą niedzielę Adwentu, a zakończy się w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2016 r. (por. List Apostolski Ojca Świętego Franciszka A tutti consacrati z okazji Roku Życia Konsekrowanego z dnia 21 listopada 2014 r.).

Penitencjaria Apostolska, pragnąc umożliwić wiernym jak najobfitsze korzystanie z daru Miłosierdzia Bożego, dekretem z dnia 23 listopada 2014 r. określiła warunki uzyskiwania odpustów w Roku Życia Konsekrowanego. Odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, mogą uzyskać członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego oraz wierni, którzy w Roku Życia Konsekrowanego:

  1. w Rzymie ? będą pobożnie uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek zatwierdzonej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;
  2. we wszystkich Kościołach partykularnych ? będą uczestniczyć w diecezjalnych dniach poświęconych życiu konsekrowanemu oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku Życia Konsekrowanego;
  3. pobożnie nawiedzą katedrę lub inne święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza miejsca, lub jakiś kościół klasztorny albo kaplicę klasztoru klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię Godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek zatwierdzonej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie są w stanie odwiedzić owych miejsc, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, przez pragnienie serca dokonają duchowego nawiedzenia albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyżej.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, dla zbawiennego pożytku wiernych powierzonych mojej pasterskiej trosce, wskazuję kościoły i kaplice w Archidiecezji Lubelskiej, w których można zyskać odpusty związane z Rokiem Życia Konsekrowanego:

  1. Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
  2. Kościoły i kaplice zakonne:

Chełm, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (OO. Franciszkanie)

Dys, kaplica klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych

Kazimierz Dolny, kościół pw. Zwiastowania Pańskiego (OO. Franciszkanie)

Lubartów, kościół pw. św. Wawrzyńca Męczennika (OO. Kapucyni)

Lublin, bazylika pw. św. Stanisława BM (OO. Dominikanie)

Lublin, kościół pw. Dobrego Pasterza (Księża Sercanie)

Lublin, kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych (Księża Salezjanie)

Lublin, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Księża Marianie)

Lublin, kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka (OO. Kapucyni)

Lublin, kościół pw. św. Brata Alberta (OO. Bernardyni)

Lublin, kościół pw. św. Eliasza Proroka (OO. Karmelici)

Lublin, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (OO. Karmelici Bosi)

Lublin, kościół pw. św. Piotra Apostoła (OO. Jezuici)

Lublin, kościół pw. św. Piotra i Pawła (OO. Kapucyni)

Lublin, kościół pw. Wieczerzy Pańskiej (Księża Pallotyni)

Pliszczyn, Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie)

  1. inne wyznaczone kościoły:

Krasnystaw, kościół pw. św. Franciszka Ksawerego (dawniej kościół OO. Jezuitów)

Kraśnik, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (dawniej kościół Kanoników Regularnych Laterańskich)

Opole Lubelskiej, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (dawniej kościół OO. Pijarów)

Wąwolnica ? Sanktuarium MB Kębelskiej

Na czas trwania Roku Życia Konsekrowanego udzielam również zastrzeżonej ordynariuszowi władzy zwalniania z kar kościelnych kapłanom spowiadającym w archikatedrze i kościołach wyznaczonych w niniejszym dekrecie.

 

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita Lubelski

 

Ks. Krzysztof Kwiatkowski

Kanclerz

Print Friendly, PDF & Email