Bożonarodzeniowe życzenia od Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie

Świąteczne życzenia dla wszystkich, a szczególnie niepełnosprawnych, mieszkańców archidiecezji lubelskiej przekazuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie. Pracownicy i podopieczni Ośrodka zaangażowani są między innymi w przygotowanie Orszaku Trzech Króli w Lublinie.

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2016 roku złożył Pan Marcin Rakowski, wicedyrektor Ośrodka:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie jest placówką oświatową zapewniającą opiekę, naukę i przygotowanie zawodowe młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną, przygotowując ją do udziału w życiu społecznym.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie wchodzą:

? ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 15 SPECJALNA (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)
? SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną)
? WARSZTATY SZKOLNE
? INTERNAT
oraz
? WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
? ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „ABSOLWENT”
? STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OŚRODKA „POMOCNA DŁOŃ”

Kontakt z Ośrodkiem:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Lublinie
ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 65, 20- 147 Lublin
tel. 81 747 66 68
e-mail: poczta@sosw1.lublin.eu
www.sosw1.lublin.eu

Print Friendly, PDF & Email